Europeana är en tjänst som samlar och erbjuder digitalt europeiskt kulturarv som förvaltas av bibliotek, arkiv och museer. Målet med Europeana är att skapa nya sätt att komma i kontakt med kulturarvet. För arkiv, bibliotek och museer erbjuder Europeana ett samarbetsnätverk och en möjlighet att få större synlighet och fler användare för sina digitala samlingar.

Nationalbiblioteket är nationell aggregator för Europeana och förmedlar material ur finländska arkiv, bibliotek och museer till Europeana. I detta syfte tillhandahåller Nationalbiblioteket tjänsten Formula. Nationalbiblioteket och den organisation som använder Formula ingår ett avtal om förmedling av metadata till Europeana. Materialets beskrivningsdata konverteras från ursprungsformatet till Europeana Data Model (EDM)-metadata. Formula stöder för närvarande konversion från följande format: LIDO, MARC, EAD och Dublin Core.

Europeana publicerar beskrivningsdata i tjänsten som öppna data i enlighet med villkoren för CC0 1.0 universell Public domain-dedikationen. Dessa data kan användas med hjälp av Europeanas öppna gränssnitt.

Mer information om Europeana: Europeana Pro

Mer information om Formula: Kundwiki, på finskaoch finna-posti(at)helsinki.fi