För den tredje projektperioden (2014–2017) inom ramen för projektet Det nationella digitala biblioteket (NDB) grundades en dataarkitekturgrupp. Gruppens mål var att främja interoperabiliteten hos metadata och säkerställa deras semantiska enhetlighet samt att främja förverkligandet av riktlinjerna för dessa i arkitekturen som helhet. Arbetet fortsätter efter NDB-projektet, eftersom dataarkitekturfrågor blir allt mer aktuella då digitaliseringen framskrider.

Det centrala målet för dataarkitekturgruppen är att komma överens om:

  • gemensamma data
  • metadatadefinitioner
  • terminologi
  • klassificeringar
  • identifikatorer
  • gemensamma spelregler för interoperabilitet och efterlevnaden av dessa.

I gruppen ingår representanter för Riksarkivet, Nationalbiblioteket, Nationella audiovisuella institutet (KAVI), Museiverket, Finlands museiförbund, Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS), IT-centret för vetenskap CSC, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, Yles arkiv, Helsingfors stadsbibliotek (som sköter riksomfattande utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek) samt Institutet för de inhemska språken.

Gruppens sammansättning och möteshandlingar finns här: https://www.kiwi.fi/x/lY4IBg.

Mer information: gruppens ordförande Miia Herrala, Riksarkivet, miia.herrala(at)arkisto.fi

eller systemchef med ansvar för att samordna gruppens verksamhet Nina Hyvönen, Nationalbiblioteket, nina.hyvonen(at)helsinki.fi.