Samarbetsgruppen för långsiktigt digital bevarande (LDB) grundades för att möjliggöra samarbete inom långsiktigt digitalt bevarande mellan arkiv, bibliotek, museer, undervisnings- och kulturministeriet och CSC. Samtliga aktörer som är intresserade av långsiktigt bevarande av digitala material eller tillgång till dem på lång sikt kan delta i gruppens verksamhet.

Målen för samarbetsgruppen för LDB är följande:

– Säkerställa att LDB-tjänsten för digitala kulturarv uppfyller behoven hos de kundorganisationer som använder tjänsten (fokus på användare och behov) och att tjänsten även utvecklas enligt dessa behov.

– Möjliggöra smidigt samarbete mellan de deltagande organisationerna, vilket är nyckeln för framgångsrikt långsiktigt digitalt bevarande.

Mer information om verksamheten för samarbetsgruppen för LDB finns i gruppens öppna digitala arbetsyta.