Finto-servicen är en centraliserad ontologi- och tesaurustjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket. Tjänsten erbjuder en publikationsplattform, redskap och experttjänster för användning av ontologier och tesaurusar. Målet med Finto är att främja den semantiska interoperabiliteten mellan informationsresurser inom den offentliga sektorn samt erbjuda olika intelligenta lösningar för att hitta information.

Finto.fi är en öppen publicerings- och användarplattform för ontologier och tesaurusar. I Finto.fi kan användaren på ett och samma ställe hitta både allmänna tesaurusar och tesaurusar och ontologier inom flera olika specialområden: t.ex. offentlig förvaltning, företagsekonomi, medicin och botanik samt kultur. Utöver dessa tematiska tesaurusar ingår även olika dataregister och klassificeringar.

Finto-servicen utvecklar tillsammans med sina samarbetspartner Allmän finländsk ontologi (ALLFO), ontologin ALLFO-orter, den allmänna tesaurusen på finska YSA och flera andra allmänna beskrivningstesaurusar som finns på adressen finto.fi. Utöver detta samordnar Finto utvecklingen av ontologimolnet KOKO, som är en sammanställning av olika organisationers länkade ontologier, och ansvarar för dess tekniska underhåll. Utöver för sina egna behov erbjuder Nationalbiblioteket expert- och stödtjänster för tesaurusarbete hos andra organisationer.

Mer information om Finto och Nationalbibliotekets tesaurus- och ontologitjänster finns i följande kundwikier:

Fintos kundwiki

Kundwikin Ämnesordsregister och ontologier