Namnuppgifter är ett delområde inom beskrivning som lämpar sig för samarbete. Biblioteken, arkiven och museerna i Finland producerar namnuppgifter enligt samma internationella beskrivningsstandard. Enhetliga beskrivningsdata möjliggör samproduktion, som i sin tur minskar överlappande arbete.

Biblioteken, arkiven och museerna har gjort en utredning om möjligheterna att samproducera namnuppgifter. I utredningen framhävs att en gemensam tjänst för namnuppgifter är effektivare och ger uppgifter av högre kvalitet. Pålitliga namnuppgifter stöder utarbetandet av nationella webbtjänster och användningen av internationella databaser med namnuppgifter. Tjänsten för namnuppgifter skulle vara en av de tjänster som förbättrar interoperabiliteten mellan uppgifter inom den offentliga förvaltningen.

Planeringen av tjänsten för namnuppgifter är i utredningsfas. Ta även del av den fortsatta utredningen.