Nationella audiovisuella institutet (KAVI) bevarar och tillgängliggör det finländska audiovisuella kulturarvet: filmer och tv- och radioprogram.

KAVI:s digitala material och informationsresurser är tillgängliga via en skräddarsydd vy i tjänsten Finna.fi. KAVI:s huvudsakliga innehåll i Finna är filmografiska uppgifter om filmer som visats i Finland. För inhemska filmers del finns även fotografier, utdrag med levande bilder, samt hela kortfilmer och översikter. Materialen är fritt tillgängliga men får inte återanvändas. Också i KAVI:s tjänst Levande minne kan man ta del av digitaliserade samlingar ur filmarkivet och radio- och tv-arkivet: dokumentärfilmer, nyhetsöversikter, reklamfilmer och fiktion.

KAVI hyr ut filmer i sin ägo för biografvisningar. Mer information finns på KAVI:s webbplats. KAVI:s bibliotek är Finlands största informationscenter för film. Dess databas kan användas på adressen kirjasto.kavi.fi.

I radio- och tv-arkivets databas Ritva lagras de mest centrala radio- och tv-kanalernas programutbud i sin helhet samt prover från de övriga ungefär 100 kanalerna. Det är möjligt att titta och lyssna på program som direktuppspelning i KAVI:s lokaler och olika bibliotek.

KAVI erbjuder metadata om inhemska tv-serier i sina databaser som öppna data med CC BY 4.0-licens. En sammanställning av material som erbjuds som öppna data finns på KAVI:s webbplats.