Digitala tjänster, dokumenter och de aktörer som producerar dessa måste kunna identifieras på ett bestående sätt oberoende av system. Detta är endast möjligt med hjälp av system med identifierare. Minnesorganisationer, arkiv, bibliotek och museer administrerar och tillämpar flera olika internationella standarder för identifiering, såsom ISBN-nummer för böcker och ISSN-nummer för periodiska publikationer. Finlands ISBN- och ISSN-centraler vid Nationalbiblioteket delar ut dessa nummer och ger mer information om användningen av dem.

I datanät och exempelvis för produktion av länkade data krävs permanenta, dvs. beständiga identifierare: dessa är exempelvis URN (Uniform Resource Name) och DOI (Digital Object Identifier). I Finland delas URN-nummer ut av Nationalbiblioteket och DOI-nummer av IT-centret för vetenskap CSC (forskningsdata) och De vetenskapliga samfundens delegation (vetenskapliga artiklar).

Två slags identifierare delas ut till aktörer: ORCID-id:n till forskare och ISNI-id:n (International Standard Name Identifier) till dem som utövar vetenskapligt arbete eller kreativt konstnärligt arbete. ISNI-id kan även beviljas organisationer. ORCID-samordnare i Finland är CSC, medan Nationalbiblioteket svarar för ISNI-systemet.

Mer information:

ISBN

ISSN

ISNI

ORCID

DOI

URN