De finländska biblioteken har digitaliserat finländskt material som är fritt från upphovsrätt, från allt från tidningar och böcker till bilder, kartor och ljudinspelningar.

De allmänna bibliotekens tjänst digi.kirjastot.fi erbjuder i synnerhet lokalt material för fri användning. Tidningar och tidskrifter som digitaliserats av Nationalbiblioteket finns på adressen digi.kansalliskirjasto.fi och får användas fritt ända fram till utgivningsåret 1929. Nyare digitaliserade tidningar har allmänheten tillgång till på friexemplarsbibliotek. Totalt har ungefär 18,5 miljoner sidor tidningsmaterial digitaliserats. Av de digitaliserade dagstidningarna får 41 procent användas fritt, medan motsvarande siffra för de digitaliserade tidskrifterna är 49 procent. Nationalbiblioteket förhandlar ständigt om att öka andelen material som får användas fritt och om mer begränsad användning av materialet för undervisnings- och forskningssyften vid universitet.

Böcker, kartor, småtryck och ljudinspelningar i Nationalsamlingen har publicerats som en del av publikationsarkivet Doria, där även övriga finländska organisationer har tillgängliggjort material från noter till statistik, handlingar och examensarbeten.

Nationalbiblioteket gör insamlingar av nätmaterial och bevarar elektroniskt friexemplarsmaterial som överlåtits åt Nationalbiblioteket i form av t.ex. e-böcker, e-tidningar och elektroniska musikupptagningar. Kunderna har tillgång till materialet via särskilda dataterminaler för friexemplar. Dataterminalerna finns på Nationalbiblioteket och de övriga friexemplarsbiblioteken, samt på Riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet KAVI. På dataterminalerna finns materialet på följande tjänster: Webbarkivet, där det går att finna lagrade webbsidor, tweetar och videon (webbarkivets index är fritt tillgänglig på webben); publikationsarkivet Varia, som innehåller e-böcker, e-tidningar och musikupptagningar; och KAVI:s RITVA-databas, som innehåller de centrala radio- och TV-kanalernas programflöde i sin helhet, samt uttag av nästan 100 andra kanaler.

De olika bibliotekens digitala material finns samlade i söktjänsten Finna.fi.

En omfattande överblick över det material som producerats och publicerats i Finland erbjuds av nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola, som förvaltas av Nationalbiblioteket och är tillgängliga via Finna. Fennica innehåller uppgifter om alla finländska böcker från år 1488 framåt, alla finländska tidningar från år 1771 framåt, seriepublikationer, kartor och noter samt audiovisuellt och elektroniskt material. I Viola finns uppgifter om inhemska ljudinspelningar och noter samt om enskilda verk och musikstycken som ingår i dem.

Licensiering

Biblioteken införskaffar tidningar och böcker av kommersiella aktörer för användning av sina kunder. E-böcker kan lånas i de allmänna bibliotekens nätbibliotek. De vetenskapliga biblioteken licensierar material för användning av studerande och forskare och materialen kan användas med universitetets användarnamn eller lokalt.

I tjänsten Elektra har man samlat över 36 000 inhemska vetenskapliga artiklar. Materialet kan användas i Finlands allmänna bibliotek, yrkeshögskolor, flesta universitet och i andra organisationer som skaffat användarrätt.

Metadata

Beskrivningsdata som producerats av biblioteken för deras egna samlingar är brett tillgängliga i tjänsten Finna.fi och finns samlade som öppna data via Finnas öppna gränssnitt.

Melinda är en nationell samarbetsmiljö för bibliografisk beskrivning och en nationell metadataresurs som samlar beskrivande metadata om biblioteksmaterial på ett och samma ställe. Biblioteken beskriver sina material i en gemensam metadataresurs, där man kan dra nytta av uppgifterna. Melinda kommer stegvis att bli en gemensam metadataresurs för de finländska biblioteken. Avsikten är att ett verk eller material endast katalogiseras en gång i Finland i den nationella metadataresursen, vilket minskar mängden dubbelt arbete.

Data och metadata som producerats av Nationalbiblioteket är fritt tillgängliga för alla. Nationalbiblioteket erbjuder ett flertal informationsresurser och gränssnitt som publicerats som öppna data med CC0-licens. Mer information om materialen och deras användningsmöjligheter finns samlade i Datakatalogen.