Smidig tillgång till det digitala kulturarvet tack vare informationsresurser och tjänster möjliggör omfattande användning av kulturarvet i samhället. De högklassiga och pålitliga digitala materialen som erbjuds av arkiv, bibliotek och museer är en samhällelig resurs med ett flertal användningssyften. Materialen används i undervisning, forskning, studier och informationsförmedling samt av specialister inom olika branscher. De tjänar medborgarnas hobbyer och behov av information på flera olika sätt.

De finländska arkiven, biblioteken och museerna gör sina material tillgängliga i flera olika digitala kanaler. Parallellt med och delvis för att ersätta dessa har den nationella, centraliserade tillgänglighetstjänsten Finna tagits fram. Arkiven, biblioteken och museerna gör sina material och tjänster tillgängliga i den riksomfattande söktjänsten Finna.fi. I Finna.fi hittar användaren information och material i en och samma tjänst över organisationsgränserna. Med redskapen på Finna-plattformen kan arkiven, biblioteken och museerna även skapa egna lokala söktjänster för sina kunders behov. Det digitala kulturarvet görs tillgängligt i hela Europa av Europeana.

Tillgången till öppna kulturarvsdata innebär möjligheter att återanvända digitala kulturarvsresurser bl.a. inom utveckling av applikationer, kreativa branscher, utbildning och vetenskap. Finna.fi och Europeana erbjuder kulturarvsdata för användning i öppna gränssnitt.