Digitaalisen kulttuuriperinnön, siihen liittyvien tietovarantojen ja palveluiden sujuva saatavuus mahdollistaa kulttuuriperinnön laajan hyödyntämisen yhteiskunnassa. Arkistojen, kirjastojen ja museoiden tarjoamat laadukkaat ja luotettavat digitaaliset aineistot ovat yhteiskunnallinen voimavara, jolla on lukuisia käyttötarkoituksia. Aineistoja käytetään opetuksessa, tutkimuksessa, opiskelussa, tiedonvälityksessä ja eri alojen asiantuntijoiden työssä. Ne palvelevat monin tavoin kansalaisten tiedontarpeita ja harrastuksia.

Suomalaiset arkistot, kirjastot ja museot tarjoavat aineistojaan saataville monien erilaisten digitaalisten kanavien kautta. Näiden rinnalle ja osin näitä korvaamaan on kehitetty kansallinen, keskitetty saatavuuspalvelu Finna. Arkistot, kirjastot ja museot tuovat aineistojaan ja palveluitaan saataville valtakunnalliseen Finna.fi-hakupalveluun. Käyttäjä löytää Finna.fin avulla tiedot ja aineistot yhdestä palvelusta yli organisaatiorajojen. Finna-alustapalvelun työkaluilla arkistot, kirjastot ja museot voivat toteuttaa myös omia paikallisia hakupalveluitaan asiakkaidensa tarpeisiin. Euroopan laajuisesti digitaalista kulttuuriperintöä tarjoaa saataville Europeana.

Avoimen kulttuuriperintödatan saatavuus tarjoaa  mahdollisuuksia käyttää digitaalisia kulttuuriperintövarantoja uudelleen mm. sovelluskehityksessä, luovilla aloilla, koulutuksessa ja tieteessä. Finna.fi ja Europeana tarjoavat kulttuuriperintödataa hyödynnettäväksi avoimien rajapintojen kautta.