En gemensam helhetsarkitektur styr det datatekniska utvecklingsarbetet hos aktörerna inom kulturarvssektorerna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för helhetsarkitekturen och den utvecklas i samarbete med aktörerna inom kulturarvssektorn. Målet med den gemensamma helhetsarkitekturen är att säkerställa interoperabiliteten mellan datatekniska lösningar och data i olika tjänster.

Helheten inom det digitala kulturarvet följer tills vidare den helhetsarkitekturdokumentationen som utarbetades 2016 inom projektet Det nationella digitala biblioteket (NDB). I arkitekturen beskrivs de gemensamma tjänster som ingår i helheten inom det digitala kulturarvet, samtidigt som övriga centrala tjänster definieras. Detta görs på ett sätt som tillåter att effektivt dra nytta av den helhet som tjänsterna bildar och målet är att så väl som möjligt tillmötesgå intressentgruppernas behov.

Helhetsarkitekturen beskriver integrationen mellan Finna, tjänsten Kulturarv-LDB och organisationernas bakgrundssystem, gemensamma standarder samt kopplingar till övriga tjänster.

Överblick över helhetsarkitekturen. I helhetsarkitekturen ingår gemensamma tjänster, stödtjänster, en standardportfölj och organisationernas bakgrundssystem, men också helhetsarkitekturens serviceprocesser, informationsflöden och förmedling av metadata mellan tjänster.

 

Mer information:

direktör Minna Karvonen, undervisnings- och kulturministeriet, minna.karvonen(at)minedu.fi, tfn 02953 30142

överinspektör Tapani Sainio, undervisnings- och kulturministeriet, tapani.sainio(at)minedu.fi, tfn 02953 30336