Europeana on digitaalista kulttuuriperintöä eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kokoava ja tarjoava palvelu. Europeanan tavoitteena on luoda uusia tapoja, joilla ihmiset pääsevät kosketuksiin kulttuuriperintönsä kanssa. Arkistoille, kirjastoille ja museoille Europeana tarjoaa yhteistyöverkoston ja mahdollisuuden saada digitaalisille kokoelmilleen lisää näkyvyyttä ja käyttäjiä.

Kansalliskirjasto toimii Europeanan kansallisena aggregoijana ja välittää suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja Europeanaan. Tätä tarkoitusta varten Kansalliskirjasto ylläpitää Formula-palvelua. Kansalliskirjasto ja Formulaa käyttävä organisaatio solmivat sopimuksen metatietojen toimittamisesta Europeanaan. Aineistojen kuvailutiedot konvertoidaan alkuperäisestä formaatista Europeana Data Model (EDM) -metadataksi. Formula-palvelu tukee tällä hetkellä konversioita LIDO-, MARC-, EAD- ja Dublin Core -formaateista.

Europeana julkaisee palvelussa tarjottavat kuvailutiedot avoimena datana CC0 1.0 Yleismaailmallinen Public Domain -lausuman ehtojen mukaisesti. Dataa voi hyödyntää Europeanan avoimien rajapintojen avulla.

Lisätiedot Europeanasta: Europeana Pro

Lisätiedot Formulasta: Asiakaswiki sekä finna-posti(at)helsinki.fi