Finna samlar de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material i en enda användarvänlig tjänst. Tjänsten är född som en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (2008–2017). Nationalbiblioteket upprätthåller och utvecklar ständigt tjänsten i samarbete med arkiven, biblioteken, museerna och sina övriga samarbetspartner.

Arkiven, biblioteken och museerna kan göra sina material och tjänster tillgängliga i den nationella söktjänsten Finna.fi eller skapa en helt egen vy eller ett eget nätbibliotek i Finna. Finna används av över 300 organisationer och nya organisationer ansluter sig hela tiden. Med de verktyg som erbjuds av Finna har över 80 organisationer skapat en egen vy eller ett eget nätbibliotek.

Arkiv, bibliotek och museer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde kan ansluta sig till Finna utan avgift. Detta förutsätter att metadata för organisationens material finns i ett system med OAI-PMH-höstningsgränssnitt och att organisationen har personalresurser för att ta i bruk och förvalta. Finna stöder följande format för de poster som höstas: MARC 21, LIDO, EAD, Dublin Core och Forward. Mer information om att ansluta sig till tjänsten finns sammanställd i Finnas kundwiki.

Finna har skapats med program med öppen källkod och dess källkod får användas fritt. I tjänsten Finna.fi:s öppna gränssnitt api.finna.fi kan vem som helst använda metadata som har producerats av arkiv, bibliotek och museer och som lagts till i tjänsten. Licensen för metadata som erbjuds via gränssnittet är CC0 1.0 universell Public domain -dedikationen.

De organisationer som medverkar i Finna ingår ett serviceavtal med Nationalbiblioteket. Organisationerna som ingått avtalet blir medlemmar i Finna-konsortiet. Konsortiet är en sammanslutning som arbetar för att göra medlemmarnas material och tjänster tillgängliga via Finna.  Utvecklingen av Finna planeras och följs upp av konsortiegruppen vars medlemmar utgörs av representanter för arkiv-, biblioteks- och museisektorn, Nationalbiblioteket, undervisnings- och kulturministeriet samt intressenter som representerar Finnas användare eller partner.

Mer information:

Finnas kundwiki

finna-posti(at)helsinki.fi