Finna kokoaa Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun. Palvelu on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen Digitaalinen Kirjasto -hanketta (2008–2017). Kansalliskirjasto ylläpitää palvelua ja kehittää sitä jatkuvasti yhteistyössä arkistojen, kirjastojen, museoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Arkistot, kirjastot ja museot voivat tuoda aineistonsa ja palvelunsa saataville valtakunnalliseen Finna.fi-hakupalveluun tai luoda kokonaan oman Finna-näkymänsä tai -verkkokirjastonsa. Finnaa hyödyntää yli 300 organisaatiota ja uusia organisaatioita liittyy mukaan jatkuvasti. Finnan tarjoamin työkaluin on toteutettu yli 80 organisaatioiden omaa näkymää ja verkkokirjastoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arkistot, kirjastot ja museot voivat liittyä mukaan Finnaan maksutta. Liittyminen edellyttää, että organisaation aineistojen kuvailutiedot ovat järjestelmässä, jossa on OAI-PMH-haravointirajapinta, ja että organisaatiolla on henkilöresursseja käyttöönottoon ja ylläpitoon. Finna tukee palveluun haravoitavissa tietueissa MARC 21-, LIDO-, EAD-, Dublin Core- ja Forward-formaatteja. Lisätietoa palveluun liittymisestä löytyy koosteena Finnan asiaskaswikistä.

Finna on kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja sen lähdekoodi on kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä. Finna.fi-palvelun avoin rajapinta api.finna.fi tarjoaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden palveluun tuoman kuvailutiedon vapaasti hyödynnettäväksi. Rajapinnan kautta tarjottavan kuvailutiedon lisenssi on CC0 1.0 Yleismaailmallinen Public Domain lausuma.

Finnaan osallistuvat organisaatiot solmivat palvelusopimuksen Kansalliskirjaston kanssa. Sopimuksen solmineista organisaatioista tulee Finna-konsortion jäseniä. Konsortio on yhteenliittymä, joka edistää sen jäsenten aineistojen ja palveluiden tuomista Finnan kautta saataville. Finnan kehittämistä linjaa, suunnittelee ja seuraa konsortioryhmä, jossa edustettuina ovat arkisto-, kirjasto- ja museosektorit, Kansalliskirjasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Finnan käyttäjiä tai kumppaneita edustavia intressitahoja.

Lisätiedot:

Finnan asiakaswiki

finna-posti(at)helsinki.fi