Digitaaliset palvelut, tietosisällöt ja niitä tuottavat toimijat on voitava yksilöidä pysyvästi ja järjestelmistä riippumattomalla tavalla. Tämä on mahdollista vain tunnistejärjestelmien avulla. Muistiorganisaatiot, arkistot, kirjastot ja museot, hallinnoivat ja soveltavat useita kansainvälisiä standarditunnisteita, kuten kirjan ISBN- ja kausijulkaisujen ISSN-tunnuksia. Kansalliskirjastossa toimivat Suomen ISBN- ja ISSN-keskukset jakavat näitä tunnuksia ja antavat lisätietoja tunnisteiden soveltamisesta.

Tietoverkoissa ja esimerkiksi linkitetyn datan tuottamista varten tarvitaan pysyviä eli toiminnallisia tunnisteita; niitä ovat esimerkiksi URN (Uniform Resource Name) ja DOI (Digital Object Identifier). URN-tunnuksia jakaa Suomessa Kansalliskirjasto, DOI-tunnuksia CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Toimijoiden tunnisteita ovat tutkijoille suunnattu ORCID sekä tieteellisen tai taiteellisen luovan työn tekijöiden ISNI (International Standard Name Identifier), joka voidaan antaa myös organisaatioille. ORCID-koordinaattorina toimii CSC, ISNI-järjestelmästä vastaa Kansalliskirjasto.

Lisätiedot:

ISBN

ISSN

ISNI

ORCID

DOI

URN