Finto-palvelu on Kansalliskirjastossa ylläpidetty keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu, joka tarjoaa julkaisualustan, työkalut ja asiantuntijapalveluita ontologioiden ja sanastojen hyödyntämiseen.Finto-palvelun tavoitteena on edistää julkisen sektorin tietovarantojen semanttista yhteentoimivuutta, sekä tarjota erilaisia älykkäitä ratkaisuja tiedon löytyvyyteen.

Finto.fi on avoin ontologioiden ja sanastojen julkaisu- ja käyttöalusta. Finto.fi:n avulla käyttäjä löytää yhdestä paikasta paitsi yleissanasto ja, myös monia erikoisalojen sanastoja ja ontologioita: esimerkiksi julkishallinnon, liiketalouden, lääke- ja kasvitieteen sekä kulttuurin aloilta. Näiden temaattisten sanastojen lisäksi käytettävissä on myös erilaisia tietorekistereitä ja luokituksia.

Finto-palvelu kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO), YSO-paikat -ontologiaa, Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA) ja monia muita finto.fi:stä löytyviä yleiskäyttöisiä kuvailusanastoja. Lisäksi Finto koordinoi eri organisaatioiden linkitetyistä ontologioista kootun KOKO-ontologiapilven kehitystä, sekä vastaa sen teknisestä ylläpidosta. Oman kehityksen lisäksi Kansalliskirjasto tarjoaa sanastojen asiantuntija- ja tukipalveluita muille organisaatioille.
Lisätietoa Fintosta ja Kansalliskirjaston sanasto- ja ontologiapalveluista löytyy asiakaswikeistä:
Finto-asiakaswiki
Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswiki