Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen kolmannelle hankekaudelle 2014–2017 perustettiin tietoarkkitehtuuriryhmä edistämään metatietojen yhteentoimivuuden ja semanttisen yhdenmukaisuuden varmistamista sekä näitä koskevien kokonaisarkkitehtuurin linjauksien toteuttamista. Työ jatkuu KDK-hankkeen jälkeen, sillä tietoarkkitehtuuriin kuuluvat asiat tulevat digitalisaation edetessä aina vain ajankohtaisemmiksi.

Tietoarkkitehtuuriryhmän keskeisinä tavoitteena on sopia:

  • yhteisistä tiedoista
  • metatietomäärityksistä
  • sanastoista
  • luokituksista
  • tunnuksista sekä
  • yhteentoimivuuden edellyttämistä yhteisistä pelisäännöistä ja niiden noudattamisesta.

Ryhmässä edustettuina ovat olleet Kansallisarkisto, Museovirasto, Tieteen tietotekniikan keskus (CSC), Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS), Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Museovirasto, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, YLE ja Kotimaisten kielten keskus Kotus. Kansalliskirjasto ottaa yhteyttä KAM-sektorin (kirjastot, arkistot ja museot) toimijoihin ja muihin yhteistyötahoihin uuden ryhmän kokoamiseksi toimikaudelle 2018-2020.

Lisätietoa: tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto, nina.hyvonen(at)helsinki.fi