Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen kolmannelle hankekaudelle 2014–2017 perustettiin tietoarkkitehtuuriryhmä edistämään metatietojen yhteentoimivuuden ja semanttisen yhdenmukaisuuden varmistamista sekä näitä koskevien kokonaisarkkitehtuurin linjauksien toteuttamista. Työ jatkuu KDK-hankkeen jälkeen, sillä tietoarkkitehtuuriin kuuluvat asiat tulevat digitalisaation edetessä aina vain ajankohtaisemmiksi.

Tietoarkkitehtuuriryhmän keskeisinä tavoitteena on sopia:

  • yhteisistä tiedoista
  • metatietomäärityksistä
  • sanastoista
  • luokituksista
  • tunnuksista sekä
  • yhteentoimivuuden edellyttämistä yhteisistä pelisäännöistä ja niiden noudattamisesta.

Ryhmässä edustettuina ovat Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Museovirasto, Suomen museoliitto, Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, YLE Arkisto, yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava Helsingin kaupunginkirjasto ja Kotimaisten kielten keskus Kotus.

Ryhmän kokoonpano ja kokousasiakirjat löytyvät: https://www.kiwi.fi/x/lY4IBg.

KAM-kuvailuryhmä sai valmiiksi standardin 8601 soveltamista koskevan linjauksensa kevään 2020 aikana. Katso linjaus sekä 4.6.2021 päivitettyjä esimerkkejä ryhmän sivuilla.

Lisätietoa: ryhmän puheenjohtaja Miia Herrala, Kansallisarkisto, miia.herrala(at)arkisto.fi
tai ryhmän toimintaa koordinoiva tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto, nina.hyvonen(at)helsinki.fi.