Suomalaiset kirjastot ovat digitoineet tekijänoikeusvapaata suomalaista aineistoa lehdistä ja kirjoista kuviin, karttoihin ja äänitteisiin.

Yleisten kirjastojen digi.kirjastot.fi -palvelu tarjoaa vapaaseen käyttöön erityisesti paikallisaineistoja. Kansalliskirjaston digitoimia sanoma- ja aikakakauslehtiä löytyy digi.kansalliskirjasto.fi:stä vapaasti käytettävissä aina julkaisvuoteen 1929 asti. Uudemmat digitoidut lehdet ovat käytettävissä kirjastoista, joilla on vapaakappaleoikeudet. Yhteensä lehtiaineistoa on digitoitu noin 13 miljoonaa sivua, joista vapaassa käytössä sanomalehdistä on 61% ja aikakauslehdistä 51%. Kansalliskirjasto neuvottelee jatkuvasti vapaan aineiston osuuden lisäämisestä sekä rajatummasta opetus- ja tutkimuskäytöstä yliopistoille.

Kansalliskokoelman kirja-, kartta- ja pienpainateaineistoa sekä äänitteitä  on julkaistu osana julkaisuarkisto Doriaa, jossa on saatavilla muidenkin suomalaisten organisaatioiden aineistoja nuoteista tilastoihin, asiakirjoihin ja opinnäytteisiin.

Kansalliskirjaston keräämä verkkoaineisto sekä sille luovutettu elektroninen vapaakappaleaineisto, kuten e-kirjat, e-lehdet ja musiikkitallenteet, ovat asiakaskäytössä vapaakappaletyöasemilla, joita on Kansalliskirjaston lisäksi muissa vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Kootusti eri kirjastojen digitaalisia aineistoja löytyy Finna.fi-hakupalvelusta.

 

Lisensointi

Kirjastot hankkivat kaupallisten toimijoiden lehtiä ja kirjoja asiakkaidensa käyttöön. E-kirjoja voi lainata yleisten kirjastojen verkkokirjastoista. Tieteelliset kirjastot lisensoivat aineistoja opiskelijoiden ja tutkijoiden käyttöön ja aineistoja voi käyttää yliopiston käyttäjätunnuksilla tai paikallisesti.

Elektra-palveluun on koottu yli 36 000 kotimaista tieteellistä artikkelia. Aineisto on käytettävissä Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä muissa käyttöoikeuden hankkineissa organisaatioissa.

 

Metatieto

Kirjastojen tuotama kuvailutieto omista kokoelmistaan on saatavilla varsin kattavasti Finna.fi-palvelussa ja kootusti tarjolla avoimena datana Finnan avoimen rajapinnan kautta.

Kansalliskirjaston tuottamaa dataa ja metadataa voivat kaikki hyödyntää vapaasti. Kansalliskirjasto tarjoaa lukuisia tietovarantoja ja rajapintoja, jotka on julkaistu avoimena datana CC0-lisenssillä. Lisätiedot aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista on koottuna Datakatalogiin.