Pitkäaikaissäilytys tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ajan myötä, mutta informaation täytyy säilyä. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Tässä ovat keskeisessä asemassa metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää.

Suomessa kulttuuriperinnön ja tutkimuksen aineistojen pitkäaikaisesta säilyvyydestä huolehditaan kansallisesti ja keskitetysti. Kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoille tarjoaa ja omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja niiden toteutuksesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Lisätietoja PAS-palveluista löytyy digitalpreservation.fi sivustolta.

PAS-palvelussa säilyttäminen on jaettu kolmeen eri tasoon. (1) Bittitason säilyttäminen on prosessi, jossa varmistetaan että aineistojen alkuperäiset bittijonot säilyvät muuttumattomina ja voidaan toistaa nykyaikaisilla laitteilla. Prosessiin kuuluu muun muassa aktiivinen eheyden tarkastaminen ja kopioiden hallinta. Tämän tason säilyttämisestä vastaa pääsääntöisesti PAS-palvelu. (2) Looginen säilyttäminen on prosessi, jossa varmistetaan että tiedostot, joista aineisto koostuu, säilyvät teknisesti ymmärrettävinä ja luettavina riippumatta teknologioissa tapahtuvista muutoksista. Prosessiin kuuluu muun muassa huolellinen säilytyksen suunnittelu, tiedostomuotojen migraatiot ja riittävistä teknisistä metatiedoista huolehtiminen. Tämän tason säilyttämisestä vastaavat yhdessä PAS-palvelu ja aineistoja säilyttävä hyödyntävä organisaatio. (3) Semanttinen säilyttäminen on prosessi, jossa varmistetaan aineiston ymmärrettävyyden säilyminen.  Prosessiin kuuluu muun muassa riittävistä kuvailevista metatiedoista huolehtiminen ja aineiston alkuperäisen asiayhteyden säilyttäminen. Tämän tason säilyttämisestä vastaa pääsääntöisesti hyödyntävä organisaatio.