Nimitiedot ovat yhteistyölle soveltuva kuvailun osa-alue. Kirjastot, arkistot ja museot tuottavat Suomessa nimitietoja saman kansainvälisen kuvailustandardin mukaisesti. Kuvailutietojen yhtenäisyys mahdollistaa yhteistuotannon, joka toteutuessaan vähentäisi päällekkäistä työtä.

Kirjastot, arkistot ja museot ovat laatineet nimitietojen yhteistuotantomahdollisuuksista selvityksen (pdf). Selvityksessä korostetaan sekä tuotannon tehostumista että nimitietojen laadun parantumista yhteisen nimitietopalvelun myötä. Luotettavat nimitiedot tukevat kansallisten verkkopalveluiden rakentamista ja kansainvälisten nimitietokantojen hyödyntämistä. Nimitietopalvelu olisi yksi julkishallinnon tietojen yhteentoimivuutta lisäävistä palveluista.

Nimitietopalvelun suunnittelu on selvittelyvaiheessa. Tutustu myös jatkoselvitykseen (pdf).