I Nationalbibliotekets färska utredning granskas ISNI-identifikatorernas fördelar och dess möjligheter när det gäller att främja utvecklingen av tjänster och verksamhetspraxis som baserar sig på uppgifter om verk och upphovspersoner i upphovsrättsorganisationerna. Utredningen är en del av ett projekt för att ta i bruk ISNI-identifikatorer i upphovsrättsorganisationer som koordineras av Nationalbiblioteket.

När bara namnet inte räcker är det dags att börja använda internationella identifikatorer. Utredningen dyker in i ISNI-identifikatorernas värld och granskar den genom de finländska upphovsrättsorganisationernas linser. Vad är ISNI? Vilka fördelar har ISNI för upphovsrättsorganisationerna? Vad kan ISNI användas till? För ISNI med sig någonting nytt till branschen?
ISNI är en identifikator som används internationellt, bland annat för att entydigt identifiera den offentliga identiteten av sammanslutningar och personer som utför kreativt arbete. ISNI är en permanent identifikator som kan används offentligt och på ett datasäkert sätt.

ISNI håller på att tas i bruk inom de finländska upphovsrättsorganisationerna på bred front eftersom

– ISNI garanterar bättre möjligheter att identifiera aktörer inom den kreativa sektorn, i synnerhet i internationella sammanhang
– kvaliteten på metadata om aktörer förbättras och förenhetligas
– samarbetet vid informationsutbyte över sektorgränserna blir smidigare
– med hjälp av ISNI skapas nya arbetsmetoder inom upphovsrättsorganisationerna, verksamheten effektiveras och användningen och hanteringen av digitala data utvecklas.

De finländska upphovsrättsorganisationerna är föregångare när det gäller att använda ISNI-identifikatorer. Även om ISNI redan används i många länder är en nationell helhetslösning över hela upphovsrättsfältet och oberoende av bransch ett betydande initiativ också internationellt sett. De finländska upphovsrättsorganisationerna har under de senaste åren satsat på att förbättra kvaliteten av administrativ metadata, eftersom metadata av hög kvalitet är nyckeln till en ännu bättre upphovsrättshantering. ISNI gör det lättare att entydigt identifiera aktörer inom den kreativa sektorn och förbättrar kvaliteten på upphovsrättsorganisationernas metadata.

Ju fler som använder ISNI, desto större blir fördelarna med att använda det. En omfattande användning av ISNI-identifikatorerna och en anpassning av processerna till finländska upphovsrättsorganisationers processer främjar användningen av ISNI också inom andra branscher. I rollen som nationell ISNI-registreringsbyrå är det Nationalbibliotekets uppgift att kommunicera om ISNI och främja dess användning i Finland.

Användningen av de internationella ISNI-identifikatorerna har kommit i gång tack vare ISNI-projektet som koordineras av Nationalbiblioteket och med hjälp av understöd som beviljats av Undervisnings- och kulturministeriet. Strukturstödet för utveckling av kulturtjänster och kreativa tjänster grundar sig på EU:s återhämtningsinstrument Next Generation.
Ibruktagande av ISNI-identifikatorer vid upphovsrättsorganisationer
Utredningen finns att läsa på finska och engelska i Nationalbibliotekets publikationsarkiv.
På finska: Kun pelkkä nimi ei riitä: selvitys ISNI-tunnisteen hyödyistä tekijänoikeusjärjestöille
På engelska: When the name is not enough: A report on the benefits of the ISNI identifier for copyright management organisations

Upphovsrättsorganisationer som deltar i ISNI-projektet:

Gramex är en upphovsrättsorganisation för utövande artister och ljudupptagningsproducenter
Kopiosto är en upphovsrättsorganisation för upphovspersoner, framförare och förläggare inom kreativt arbete
Kuvasto är en upphovsrättsorganisation för visuella konstnärer
Sanasto är en upphovsrättsorganisation för litteratur
Teosto är en upphovsrättsorganisation för kompositörer, textförfattare, musikarrangörer och musikförläggare

Mer information om ISNI
Kontaktperson: Katerina Sornova, utvecklingschef, Nationalbiblioteket
katerina.sornova(at)helsinki.fi

 

Tags: , , , , ,