Kansalliskirjaston tuoreessa selvityksessä tarkastellaan ISNI-tunnuksen hyötyjä ja tunnuksen mahdollisuuksia edistää teos- ja tekijätietoihin perustuvien palveluiden ja toimintakäytäntöjen kehittämistä tekijänoikeusjärjestöissä. Selvitys liittyy Kansalliskirjaston koordinoimaan projektiin ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä.

Kun pelkkä nimi ei riitä, on aika turvautua kansainvälisten tunnisteiden käyttöön. Selvityksessä sukelletaan ISNI-tunnisteiden maailmaan ja tarkastellaan sitä suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen silmälasien läpi. Mikä on ISNI? Mitä hyötyä ISNIstä on tekijänoikeusjärjestöille? Mihin ISNIä voi käyttää? Mitä uutta ISNI tuo alalle?

ISNI on kansainvälisesti käytetty tunnus, jota käytetään mm. luovaa työtä tekevien henkilöiden julkisten identiteettien ja yhteisöjen yksiselitteiseen tunnistamiseen. ISNI on pysyvä tunniste, jota voidaan käyttää julkisesti ja tietoturvallisesti.

ISNI-tunnuksen laajamittainen käyttöönotto on meneillään suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöissä, koska

  • tunnus takaa entistä paremmat mahdollisuudet luovien alojen tekijöiden tunnistamisen erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä
  • tekijöihin liittyvä metadatan laatu paranee ja yhdenmukaistuu
  • yhteistyötä sujuvoitetaan sektorirajoja ylittävässä tiedonvaihdossa
  • tunnisteilla luodaan uusia käytäntöjä tekijänoikeusalalle, tehostetaan toimintaa ja kehitetään digitaalisen datan käyttöä ja hallintaa.

Suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt ovat edelläkävijöitä ISNI-tunnusten käyttöönotossa. Vaikka ISNI-tunnukset ovat käytössä jo monessa maassa, alasta riippumaton kokonaisratkaisu kansallisella tasolla koko tekijänoikeuskentälle on kansainvälisestikin merkittävä avaus. Suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöissä on panostettu viime vuosina hallinnoivan metatiedon laadun parantamiseen, sillä laadukas metatieto on avain entistä parempaan tekijänoikeuksien hallintaan. ISNI-tunnus auttaa osaltaan luovan alan tekijöiden yksiselitteisessä tunnistamisessa ja tekee tekijänoikeusjärjestöjen metadatasta entistä laadukkaamman.

Mitä laajemmin ISNIä käytetään, sitä enemmän sen käytöstä koituvat hyödyt kasvavat. ISNI-tunnisteen laajamittainen käyttöönotto ja prosessien sovittaminen osaksi suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen prosesseja edistää ISNIn käyttöä myös muilla aloilla. Kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa, Kansalliskirjaston tehtävänä on viestiä ISNI-tunnisteesta ja edistää sen käyttöä laajasti Suomessa.

Kansainvälisen ISNI-tunnisteen käyttöönotto on saatu käyntiin Kansalliskirjaston koordinoimassa ISNI-projektissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin. Kulttuuri- ja luovien alojen kehittämiseen tarkoitettu rakennetuki perustuu EU:n Next Generation -elvytysohjelmaan.

Projekti ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä
Kun pelkkä nimi ei riitä: selvitys ISNI-tunnisteen hyödyistä tekijänoikeusjärjestöille on luettavissa Kansalliskirjaston julkaisuarkistosta.

ISNI-projektiin osallistuvat tekijänoikeusjärjestöt:

  • Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien tekijänoikeusjärjestö
  • Kopiosto on luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö
  • Kuvasto on visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys
  • Sanasto on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
  • Teosto on musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö

Lisätietoja ISNIstä
Lisätietoja: Katerina Sornova, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto
katerina.sornova(at)helsinki.fi

 

Tags: , , , , ,