Den största inhemska söktjänsten fortsätter att växa. Under 2023 användes Finna otroliga 59,3 miljoner gånger. Jämfört med 2022 uppgick ökningen till 15 procent.

Besökarantalen består av besök i den riksomfattande tjänsten Finna.fi som samlar ihop material från 453 museer, bibliotek, arkiv och forskningsinstitut. Finna.fi användes över 4,8 miljoner gånger vilket är mer än någonsin tidigare. Dessutom administrerar en del av de organisationer som hör till Finna sin egen Finna-webbplats, såsom nätbibliotek eller webbplatser till museer som presenterar de egna samlingarna.

Vad intresserade i Finna mest 2023?

Under Finnas tioåriga historia har tjänstens populäraste innehåll dominerats av böcker och bilder. I fjol hade bilder, det vill säga till exempel fotografier, föremål och konst över 11 miljoner visningar. Under året fick Finna nya material bland annat från Helsingfors stadsmuseum HAM och samemuseet Siida.

Materialen i Finna erbjuder användaren oändlig inspiration. Finnas kanaler på sociala medier lyfter upp innehållen i Finna till exempel genom fenomen som man redan glömt eller fenomen som väcker nostalgiska känslor, sådana är till exempel gamla högtidstraditioner eller modet under gångna år.

”När man rotar i materialen i Finna, blir man förvånad varje gång över hur kort människans minne är. Man har glömt vissa fenomen helt och hållet medan andra kommer tillbaka bara lite förändrade. Det viktigaste för oss är dock att uppmuntra människor att själva använda Finna eftersom även den bästa innehållsproducenten inte kan erbjuda den personliga erfarenhet som man får när man undersöker till exempel sitt eget förflutna eller hembygdens förflutna”, berättar Hanna-Leena Saarenmaa, sakkunnig för Finnas marknadsföring.

Besökarna tittade också ivrigt på Nationella audiovisuella institutet KAVI:s filmer i Finna, över 3,2 miljoner gånger. Den mest sedda långfilmen var Vinterkriget som är regisserad av Pekka Parikka.

Användningen av öppna läromedel ökade kraftigt

För allt flera användare är Finna en väg till forskning och inlärning. Användningen av exempelvis öppna läromedel via Finna och färdiga materialpaket i Finna Klassrum ökade med cirka 40 procent jämfört med fjolåret.

Även på undervisnings- och kulturministeriet som finansierar tjänsten är man medveten om Finnasvärde.
”Finna och dess innehåll bidrar också till samhällets resiliens och kristålighet. Att säkerställa tillgången till kulturarv och forskningsbaserad kunskap samt att trygga digital kompetens och medieläskunnighet bygger upp digital bildning och utgör en central del av vår immateriella försörjningsberedskap”, konstaterade minister Sari Multala vid Finnas tioårsjubileum 14.12.2023.

TOP 10 De populäraste tillhandahållarna av material i Finna år 2023:

1. Museiverket
2. Nationalbiblioteket
3. Nationella audiovisuella institutet KAVI
4. Helsingfors stadsmuseum
5. Finlands nationalmuseum
6. Jyväskylä universitet
7. Finlands Skogsmuseum Lusto
8. Museicentret Vapriikki
9. 3AMK (Material från Haaga-Helias, Laureas och Metropolias bibliotek)
10. Helmet (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbibliotek)

Nyckelinformation om tjänsten Finna för 2023:

• Ett hem för vetenskapligt och kulturellt material i Finland.
• Organisationer har 122 egna Finna-webbplatser i bruk.
• Besök på olika Finna-webbplatser uppgick till 59,3 miljoner.
• 4,8 miljoner besök på Finna.fi.
• Finna.fi innehåller redan 17,8 miljoner material, av vilka 3,2 miljoner är direkt tillgängliga på nätet.

 

Tags: , , , , , ,