Suomen yli 300 ammatillisesti hoidetulla museolla on runsaat ja monipuoliset kulttuuriperintökokoelmat ja -tietovarannot. Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Kansallisgalleria, Kansallismuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS ovat valtakunnallisia museoita, jotka ohjaavat osaltaan oman toiminta-alansa museoita. Suomessa on myös 16 valtakunnallista erikoismuseota, 22 maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota. Ammatillisten, erityisesti kulttuurihistoriallisten museoiden tallennustyönjakoa koordinoi tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Ammatillisesti hoidettujen museoiden lisäksi Suomessa on noin 1 000 yhdistysten, säätiöiden, kuntien, yritysten ja yksityishenkilöiden ylläpitämää paikallismuseokohdetta ja kokoelmaa.

Ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmiin kuuluu vuoden 2016 Museotilaston mukaan yli 50 miljoonaa objektia. Kulttuurihistoriallisia esineitä kokoelmissa on 5,5 miljoonaa, mistä määrästä noin 45 prosenttia on kuvailtu ja 26 prosenttia digitoitu. Museoiden taidekokoelmiin kuuluu yli 400 000 taideteosta. Näistä kuvailtu on 90 prosenttia ja digitoitu 72 prosenttia. Valokuvakokoelmiin kuuluu liki 22,8 miljoonaa kuvaa, joista kuvailutiedot löytyy 16 prosentista ja 13 prosenttia on digitoitu. Audiovisuaalista aineistoa museoissa on 38 000 objektia, joista 41 prosenttia on kuvailtu ja 45 prosenttia digitoitu. Museoilla on myös luonnontieteellisiä kokoelmia 21,7 miljoonan objektin verran. Tästä määrästä 3,6 prosenttia on kuvailtu ja 0,8 prosenttia digitoitu. Kokoelmien kuvailu ja digitointi etenee museoissa jatkuvasti.

Finna.fi-palvelussa on saatavilla yli miljoonaa museoiden digitaalista objektia. Määrällisesti suurin verkon kautta saatavilla oleva aineistoryhmä ovat kuvat, toiseksi eniten saatavilla on digitoituja esineitä. Museoiden aineistomäärät kasvavat Finnassa, kun uusia museoita liittyy palveluun ja digitointi etenee Finnassa jo mukana olevissa museoissa. Museoilla on myös oma, kaikkien museoiden aineistoille yhteinen Finna-näkymä museot.finna.fi. Osa museoista tarjoaa aineistojaan Finnan lisäksi saataville myös omissa tai muiden museoiden kanssa yhteisissä verkkopalveluissa.

Museovirastossa tallennetaan tietoa kulttuuriympäristöistä ja niiden suojelusta. Suurimman tietoaineiston muodostaa arkeologisten kohteiden rekisteri, mutta tietoa tallennetaan myös rakennetuista ympäristöistä, maailmanperintökohteista sekä mm. arkeologisista hankkeista. Parhaiten tietoihin pääsee tutustumaan Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta.

Kasvava joukko museoita tarjoaa aineistojaan Finna.fi-palvelussa ja muualla sellaisin käyttöehdoin, että niiden jatko- ja uudelleenkäyttö on mahdollista. Kansallisgalleria on laatinut koosteen organisaationsa avoimesta datasta. Museoviraston avoimia tietoaineistoja löytyy Avoindata.fi-sivustolta.