Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa ylläpidetään palveluita, jotka parantavat tietovarantojen saatavuutta ja pitkäaikaista säilyttämistä. Lisäksi edistetään arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyötä ja osaamista sekä parannetaan tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Finna tuo arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaaliset aineistot laajasti saataville ja Kulttuuriperintö-PAS-palvelu varmistaa niiden säilyvyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteisten palveluiden ja ratkaisujen avulla varmistetaan kulttuuriperintöalan tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus osana esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, tieteen ja julkishallinnon ekosysteemejä. Tavoitteena on lisätä sisältöjen ja palveluiden näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä yhteiskunnassa. Kaikille avoin ja arkeen kiinnittyvä kulttuuriperintö edistää yhteiskunnallista moniarvoisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuutta. Kansalliskirjasto vastaa kokonaisuuden viestinnästä. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus jatkaa Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa vuosina 2008-2017 tehtyä työtä. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus toimii yhteistyössä avoimen tieteen toimijoiden kanssa.

Digitaalinen kulttuuriperintömme -sivusto, Digime.fi, on digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnän pääkanava. Sivusto tarjoaa tietoa digitaalisen kulttuuriperinnön ajankohtaisasioista ja arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyöstä. Sivusto kokoaa yhteen toisiinsa liittyvät digitaalisen kulttuuriperinnön palvelut, asiakokonaisuudet ja hankkeet. Digime.fi-sivuston ja digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden tavoitteena on edistää digitaalisen kulttuuriperinnön, siihen liittyvien tietovarantojen, palveluiden ja osaamisen laajaa hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Sivustosisältöjä tuotetaan ja ylläpidetään yhteistyöverkostossa, jota koordinoi Kansalliskirjasto. Verkostoon kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriö, CSC – tieteen tietotekniikan keskus Oy, Kansallisarkisto, Museovirasto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja yksityisiä arkistoja.

Lisää luettavaa aiheesta:

Lisätiedot digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudesta:

  • johtaja Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, minna.karvonen(at)gov.fi, p. 02953 30142
  • kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö, tapani.sainio(at)gov.fi,
    p. 02953 30336

Lisätiedot digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnästä ja Digime.fi-sivustosta: