Kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu takaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kansallisten digitalisten tietovarantojen pitkäaikaissäilyttämisen. Digitaalisilla kulttuuri­perintöaineistoilla tarkoitetaan sekä digitoituja että digitaaliseen muotoon tuotettuja kulttuuriperintöaineistoja: lakisääteisen säilyttämisen piiriin kuuluvia digitaalisia kulttuuriaineistoja, kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvaa digitaalista asiakirjallista aineistoa sekä aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivien organisaatioiden muita pitkäaikaissäilytyksen piiriin kuuluvia digitaalisia tietovarantoja.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelu (aiemmin KDK:n PAS-palvelu) on jatkuvasti kehittyvä palvelu ja tätä kehittämistä jatketaan läheisessä yhteistyössä arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa. Tavoitteena on, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa merkittävimmät digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville ja mahdollistaa aineistojen pitkäaikainen hyödyntäminen.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelun asiakkaita eli niitä organisaatioita, joille säilyttämisen palvelua tarjotaan, ovat ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivat, henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavat organisaatiot. Kulttuuriperintö-PAS-palvelun käyttämisestä digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyttämiseen laaditaan palvelusopimus jokaisen hyödyntävän organisaation ja CSC:n välillä. Tätä ennen OKM on antanut hyödyntävälle organisaatiolle ja CSC:lle suuntaviivat siitä, miten hyödyntävä organisaatio voi PAS-palvelua hyödyntää.

Lisätietoja: digitalpreservation.fi