Under sex år har den riksomfattande söktjänsten Finna gjort kulturellt och vetenskapligt material tillgängligt för alla. Från ingången av 2021 styrs utvecklingen av Finna av en ny vision som har som mål att på ett inkluderande och smart sätt göra material tillgängligt för samhället. Underliggande teman i den nya visionen för tjänster är främjande av tillgång till information och livslångt lärande, bästa möjliga användarupplevelse och allt närmare samarbete.

”Finna är en unik och öppen tjänst, som stöder demokratins funktion”, säger Matti Sarmela, utvecklingschef för Helsingfors stadsbibliotek, och Ismo Malinen, överintendent på Museiverket. Sarm

ela och Malinen deltog i beredningen av visionen tillsammans med Finnas omfattande nätverk av intressegrupper samt Nationalbiblioteket.

Sarmela och Malinen är entusiastiska över många teman i den nya visionen.

”Visionens mål för smart sökning och trygg användning samt för sömlös tillgång till öppet och licenserat digitalt innehåll är viktiga med tanke på bibliotek”, säger Sarmela, ordförande för Finna-konsortiegruppen dvs. styrgruppen.

Målet är att den som söker information vid behov får personifierat innehåll från det breda utbudet material från organisationer för vetenskap och kulturarv. Informationssökningen blir enklare än tidigare och tjänsterna som tillhandahålls via Finna fungerar sömlöst ihop.

”Med tanke på museer är samarbete och inkluderande de mest relevanta temana”, säger Malinen.

Avsikten är att utveckla Finna så att användare i framtiden själv kan delta i framtagningen av information. Även samarbetet mellan organisationer som deltar i Finna intensifieras och nya möjligheter till partnerskap sökes både i Finland och utomlands.

Väg till livslångt lärande

Finna tillhandahåller material från nästan 400 organisationer. Visionen är att det ska finnas ett bredare och mångsidigare urval källor i tjänsten. Finna kommer att växa i synnerhet som en tjänst för lärande.

”Finnas gränssnitt kommer att erbjuda bättre verktyg för att skapa helheter av innehåll som lämpar sig för lärande. I samband med detta samarbetar vi även mera med lärare och deltagande organisationer. Vi strävar dessutom efter att på ett mer omfattande och bättre sätt integrera oss med olika lärplattformar på olika undervisningsstadier”, berättar Erkki Tolonen, utvecklingschef för Finna, om framtida planer.

”Finna möjliggör tillgång till kulturarv och information, vilket är av stor betydelse för samhällets utveckling”, säger Ismo Malinen (vänster). Matti Sarmela i mitten och Erkki Tolonen till höger.

I samarbete mot ambitiösa mål

Finna är resultatet av ett omfattande samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Detta är enligt Tolonen även nyckeln till att förverkliga visionen.

”Jag tyckte att det verkade som om representanterna för de deltagande organisationerna var entusiastiska över målen för visionen som formulerats tillsammans. Jag tror att denna entusiasm och detta samarbete gör att vi kan fortsätta med att förverkliga visionen i praktiken. I detta arbete är det särskilt viktigt att även lyssna på slutanvändare och dem som utnyttjar gränssnitten.”

Ta närmare del av visionen i publikationsarkivet Doria.

Om Finna:

  • Öppnades under senare halvåret 2014.
  • Utvecklades av Nationalbiblioteket i samarbete med 400 arkiv, bibliotek och museer.
  • Den riksomfattande tjänsten Finna.fi innehåller nästan 17 miljoner material, av vilka över 2 miljoner är direkt tillgängliga på nätet.
  • Tillträde till söktjänsterna för över 80 arkiv, bibliotek och museer.
  • Den öppna söktjänstens metadata, källkod samt delar av tjänstens material kan användas fritt.
  • Finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.
 

Tags: , , , , , , , , , ,