Kuva: Anne Järvinen

Uusi digitaalisen kulttuuriperinnön sivusto Digime.fi on avautunut. Sivusto kokoaa yhteen tiedot toisiinsa liittyvistä digitaalisen kulttuuriperinnön palveluista, asiakokonaisuuksista ja hankkeista. Myös digitaalisen kulttuuriperinnön ajankohtaisasiat ja tiedot arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyöstä voi helposti löytää yhdestä paikasta. Digitaalinen kulttuuriperintömme -sivusto Digime.fi toimii opetus- ja kulttuuriministeriön linjaaman digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnän pääkanavana. Kokonaisuus jatkaa Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa vuosina 2008-2017 tehtyä työtä.

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa ylläpidetään palveluita, jotka parantavat tietovarantojen saatavuutta ja pitkäaikaista säilyttämistä. Lisäksi edistetään arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyötä ja osaamista sekä parannetaan tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tavoitteena on edistää digitaalisen kulttuuriperinnön, siihen liittyvien tietovarantojen, palveluiden ja osaamisen laajaa hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Palveluista Finna tuo kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset aineistot laajasti saataville. Kulttuuriperintö-PAS-palvelu puolestaan varmistaa niiden säilyvyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus toimii yhteistyössä avoimeen tieteen toimijoiden kanssa.

Kulttuuriperintöalan palvelut yhteentoimiviksi

Yhteisten palveluiden avulla varmistetaan kulttuuriperintöalan tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus osana esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, tieteen ja julkishallinnon ekosysteemejä. Tavoitteena on lisätä sisältöjen ja palveluiden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä. Kaikille avoin ja arjessa näkyvä kulttuuriperintö edistää moniarvoisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Kansalliskirjasto vastaa digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnästä. Digime.fi-sivustolle tuotetaan sisältöä ja sitä ylläpidetään yhteistyöverkostossa, jota koordinoi Kansalliskirjasto. Verkostoon kuuluvat sivuston julkaisuvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriö, CSC – tieteen tietotekniikan keskus Oy, Kansallisarkisto, Museovirasto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ja yksityisiä arkistoja. Sivustoa ja sen sisältöjä kehitetään ja sivustosta tullaan tarjoamaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Digitaalisen kulttuuriperinnön ajankohtaisasioita voi seurata myös Twitterissä: @digimefi

Lisätiedot digitaalisen kulttuuriperinnön viestinnästä ja Digime.fi-sivustosta:
kk-digime@helsinki.fi

 

Tags: , ,