Söktjänsten Finna.fi ökade kraftigt i popularitet år 2021, då tjänsten besöktes nästan fyra miljoner gånger. Antalet besök ökade med hela 32 procent jämfört med året innan.

Finna.fi:s rikliga material visar vägen till vetenskap, kultur och lärande för besökare. År 2021 letade besökarna vanligtvis efter något att läsa i böcker och artiklar, tittade på filmer och fördjupade sig i arkivens hemligheter. Det bläddrades även mycket i examensarbeten från högskolor.

Bildmaterial var, liksom under tidigare år, de överlägset populäraste materialen. För bilder uppgick antalet visningar till totalt över sex miljoner.

Utökad sökning efter information och nya utspel

En orsak till den ökade populariteten är de nya besökare som övergår till den riksomfattande tjänsten Finna.fi från andra söktjänster.

– Finna används av 421 organisationer med över 100 egna webbtjänster som genomförts med Finnas digitala lösning. Allt oftare hittar man från dessa webbibliotek eller museernas egna söktjänster till den riksomfattande tjänsten Finna.fi som har mer omfattande möjligheter för sökning, förklarar Erkki Tolonen, utvecklingschef vid Nationalbiblioteket.

Tolonen anser att materialen som fortfarande utökas och blir mångsidigare är en annan orsak till att antalet besökare har ökat.

– Museerna har gjort många nya samlingar tillgängliga på webben. Utöver dessa har Finna.fi utökats med nya vetenskapliga material, till exempel finländska vetenskapliga tidskrifter.

Finna en värdefull informationsresurs för samhället

Värdet med tjänsten Finna.fi har noterats vid undervisnings- och kulturministeriet som finansierar tjänsten.

– Särskilt fint är det att den gemensamma Finna-tjänsten för kulturarvsmaterial utvecklas kontinuerligt och att den ständigt får nya användare. Det är viktigt att säkerställa att denna samhälleligt värdefulla informationsresurs bevaras långt in i framtiden, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen i ministeriets meddelande som publicerades i december.

Finna.fi:s tillväxt fortsätter också under innevarande år, eftersom tjänsten kommer att kompletteras med skatter i många nya museer.

TOP 10 De populäraste tillhandahållarna av material i Finna år 2021:

1. Museiverket

2. Nationalbiblioteket

3. Helsingfors stadsmuseum

4. Nationella audiovisuella institutet

5. Nationalarkivet

6. Finlands nationalmuseum

7. Museicentret Vapriikki

8. Jyväskylä universitet

9. Finlands Skogsmuseum Lusto

10. Åbo Museicentrum

Nyckelinformation om tjänsten Finna.fi för 2021:

  • Ett hem för vetenskapligt och kulturellt material i Finland.
  • Utvecklades av Nationalbiblioteket i samarbete med 421 arkiv, bibliotek och museer.
  • 3,8 miljoner besök.
  • 18,2 miljoner sidvisningar.
  • 8,2 miljoner sökningar.
  • 17,5 miljoner material, av vilka 2,5 miljoner är direkt tillgängliga på webben.

Mer information lämnas av
Utvecklingschef Erkki Tolonen, Nationalbiblioteket, tfn 050 576 2869, erkki.tolonen(at)helsinki.fi

Bild på en skidåkare på Pallastunturi i slutet av 1960-talet. Volker von Bonin/Museiverket, historiska bildsamlingarna. CC BY 4.0

 

Tags: , , , , , ,