Time Machine -hanke pyrkii kehittämään vanhojen aineistojen digitointiratkaisun, jolla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettävät kulttuuriperintöaineistot voidaan saattaa laajassa mitassa digitaaliseen muotoon. Digitoiduista aineistoista pyritään muodostamaan tekstin- ja hahmontunnistusta hyödyntäen ”menneisyyden big data”.

Lisäksi Time Machinen tavoitteena on luoda tekoälyyn perustuvia ratkaisuja ja palveluita, joilla kansalaiset, tutkijat ja muut käyttäjäryhmät voivat päästä tuotettavan digitaalisen kulttuuriperinnön ääreen ja hyödyntää yhteistä dataa uusilla tavoilla.

Yksi miljardin euron rahoitushaun finaalikuusikosta

Euroopan komissio on valinnut Time Machine -hankkeen miljardin euron rahoitushaun finaalikuusikkoon. Kukin finalisti on saanut miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla ne muokkaavat hankehakemustaan lopullisen voittajaehdotuksen valitsemista varten.

Euroopan komissio käy läpi finalistien lopulliset hankehakemukset vuoden 2020 loppupuolella ja päättää miljardin euron jakamistavasta. Mikäli Time Machine -hanke valitaan rahoituksen saajien joukkoon, hanke alkaisi vuonna 2021 ja kestäisi noin 10 vuotta.

Osana projektia luodaan Time Machine -organisaatio (TMO), jonka tehtävänä on koota kansallisen tason osaamista ja ideoita Time Machine FET Flagship -hankkeen taakse. Organisaatioon kuuluu nyt noin 400 kulttuuriperintöalan toimijaa, esimerkiksi muistiorganisaatioita, yliopistoja, muita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Lisää asiasta kiinnostuneita jäseniä tavoitellaan myös Suomesta.

Suomen rooli Time Machine -hankkeessa

Suomesta Time Machine -organisaatiossa mukana ovat Kansallisarkisto, Helsingin yliopisto (HELDIG), Aalto-yliopisto, Kansalliskirjasto ja Musiikkiarkisto.

Kansallisarkisto toimii Suomen Time Machine -yhteyspisteen roolissa. Yhteyspisteessä toimii hankelähettiläs, jonka tehtävänä on esimerkiksi hankeaihiosta viestiminen, uusien TMO-jäsenorganisaatioiden opastus jäsenyyteen sekä tapaamiset hankkeen kannalta oleellisten sidosryhmien kanssa kansallisella tasolla.

Ajankohtaista elokuussa

Jos kiinnostuit hankkeesta ja mietit, lähtisikö organisaatiosi mukaan TMO:hon, ehdit tutustua hankkeen tiekarttaan ja vastata elokuun lopussa päättyvään palautekyselyyn sekä vaikuttaa sen jatkotyöstöön.

Tutustumisen hankkeeseen voi aloittaa paitsi tiekartasta myös heinäkuussa ilmestyneestä blogikirjoituksesta.

Yhteydenotot ja lisätietoja

Suomen Time Machine -lähettiläs, kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto etunimi.sukunimi@arkisto.fi, puh. 0295337004

 

 

Tags: , , , , , , , ,