PAS-palveluilla tarkoitetaan kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettuja palveluita yhdessä. PAS-palvelut ovat jatkuvasti kehittyviä ja niiden kehittämistä jatketaan läheisessä yhteistyössä palveluita hyödyntävien organisaatioiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa merkittävimmät digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville ja että niiden pitkäaikainen hyödyntäminen on mahdollista. Vastaavasti tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu Fairdata PAS-palvelu varmistaa digitaalisten, tutkimukseen liittyvien aineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden. Molemmat palvelut käyttävät samaa PAS-ratkaisua, joka keskittyy PAS-palveluiden yhteisiin toiminnallisuuksiin, joita liittyy erityisesti aineistojen bittitason säilytykseen. Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa aloitettiin kulttuuriperintöaineistojen säilyttäminen 2015 ja Fairdata PAS-palvelussa loppuvuodesta 2019. Fairdata PAS-palvelua käyttävät organisaatiot voivat hyödyntää myös laajemmin Fairdata-palvelukokonaisuutta, mukaan lukien paketointipalvelu ja hallintaliittymä.

Laaturaportti 2022

PAS-palvelut ovat julkaisseet laaturaportin vuodelta 2022. Raportissa kuvataan PAS-palveluiden tuottamisen merkittävimmät kohokohdat, PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot ja erityisesti PAS-palveluiden ylläpito vuoden 2022 aikana, jonka päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus,
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Raportti sisältää muun muassa aineistokertymän vuodelta 2022, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta, säilytyksessä olevaan aineistoon vuoden aikana kohdistuneet laatupoikkeamat ja ohjelmistokehityksen uudet ominaisuudet.

Vuoden keskeiset tulokset

Vuoden 2022 aikana säilytyksessä olevien aineistojen määrä ylitti kahden petatavun, vuosittaisen kasvun ollessa noin 419 teratavua, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2021. Uusia säilytyspaketteja kertyi säilytykseen yli 600 000 kappaletta

Vuoden 2022 aikana toteutettiin tutkimusaineiston pitkäaikaissäilyttämisen tietosuojan vaikutustenarvioinnin (DPIA) mallipohja, jota Fairdata PAS-palvelua hyödyntävät organisaatiot voivat hyödyntää arvioidessaan tietosuojan toteutumista säilyttäessään aineistojaan Fairdata PAS-palvelussa.

Vuoden 2022 aikana muodostettiin kansallisten digitaalisten pitkäaikaissäilytyspalveluiden kokonaisarkkitehtuuri. Kokonaisarkkitehtuuridokumentti julkaistaan alkuvuodesta 2023 ja se päivittää ja täsmentää Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuria sekä Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuria digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen osalta. Arkkitehtuuri tuotettiin OKM:n ohjauksen mukaisesti ja PAS-yhteistyöryhmää kuullen. PAS-palveluiden kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on kuvata PAS-palveluiden periaatteet, hyödyntäville organisaatioille tarjottavat palvelut, toimintaa ohjaavat tekijät sekä tukea PAS-palveluiden kehittämistä ja auttaa hyödyntävien organisaatioiden tarpeiden ja PAS-palveluiden tavoitteiden ja tuottamisen yhteensovittamisessa.

PAS-palveluiden hiilijalanjälki laskettiin vuoden 2022 aikana. Laskelmassa otettiin huomioon laiteinfran tuotannon päästöt, päivittäisessä käytössä syntyvä jalanjälki, sekä PAS-palveluiden ylläpidossa ja kehityksessä työskentelevien henkilöiden hiilijalanjälki. Laskelmat raportoitiin PAS-yhteistyöryhmälle ja niiden seuraamista jatketaan.

Katso koko raportti 2022
Raportti vuodelta 2021
PAS-palveluiden laaturaportti vuodelta 2020 on julkaistu
PAS-palveluiden vuosi 2019 ja laaturaportti

 

Tags: , , ,