PAS-palveluiden laaturaportti 2019

PAS-palvelut julkaisee vuosittain laaturaportin ja se on kokonaisuudessaan luettavissa digitalpreservation.fi-sivustolla. Raportissa kuvataan PAS-palveluiden tuottamisen merkittävimmät kohokohdat vuonna 2019 ja PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot. Lisäksi raportissa esitellään PAS-palveluiden ylläpidon päätavoitteet.

Raportti sisältää muun muassa tietoa aineistokertymästä vuodelta 2019, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta ja säilytyksessä olevaan aineistoon vuoden aikana kohdistuneet laatupoikkeamat.

PAS-palveluiden vuosi 2019

PAS-palveluilla tarkoitetaan kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettuja palveluita yhdessä. PAS-palvelut ovat jatkuvasti kehittyviä palveluita ja niiden kehittämistä jatketaan läheisessä yhteistyössä hyödyntävien organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa merkittävimmät digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville ja että niiden pitkäaikainen hyödyntäminen on mahdollista. Vastaavasti tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu Fairdata PAS-palvelu varmistaa digitaalisten tutkimusaineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden. Molemmat palvelut käyttävät samaa PAS-ratkaisua, joka keskittyy PAS-palveluiden yhteisiin toiminnallisuuksiin, joita liittyy erityisesti aineistojen ns. bittitason säilytykseen.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa aloitettiin kulttuuriperintöaineistojen säilyttäminen 2015 ja Fairdata PAS-palvelussa loppuvuodesta 2019. Ensimmäisen aineistopaketin pitkäaikaissäilytykseen tallentaminen hyödynsi laajasti Fairdata-palvelukokonaisuutta, mukaan lukien paketointipalvelun ja hallintaliittymän. Säilytettävän aineiston määrä on kasvanut tasaisesti uusien organisaatioiden liittyessä PAS-palvelun hyödyntäjiin. Vuoden 2019 aikana säilytyksessä olevien aineistojen määrä ylitti 580 teratavua.

PAS-yhteistyöryhmälle suunnattu asiakastyytyväisyys-kysely toteutettiin loppuvuodesta 2019. Tyytyväisyys PAS-palveluihin oli varsin positiivista (4,57/6) ja kaikki vastaajat kokivat, että organisaation datan säilytyksen tarpeet olivat tulleet huomioiduksi/kuulluiksi PAS-palveluissa. Lisäksi, organisaatiot olivat erityisen tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun ja neuvontaan kokonaisuutena.

PAS-palveluiden ylläpito

PAS-palveluiden tuottamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia: ylläpidollista tehtäviä, menetelmien ja mallien kehittämistä, ohjelmistokehitystä, laiteinfrastruktuurin kehittämistä ja hallinnollista työtä.

PAS-palveluiden ylläpidon päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Lisätietoa

PAS-palveluiden tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan digitalpreservation.fi-sivustolla, Twitter- kanavalla (@dpres_fi) ja tiedottamiseen tarkoitetulla sähköpostilistalla.

 

 

Tags: , , , , ,