PAS-palvelut julkaisi tammikuussa laaturaportin vuodelta 2021. Raportissa kuvataan PAS-palveluiden tuottamisen merkittävimmät kohokohdat, PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot ja erityisesti PAS-palveluiden ylläpito vuoden 2021 aikana, jonka päätavoitteet ovat:
  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus,
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Raportti sisältää muun muassa aineistokertymän vuodelta 2021, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta, säilytyksessä olevaan aineistoon vuoden aikana kohdistuneet laatupoikkeamat ja ohjelmistokehityksen uudet ominaisuudet.

Yleistä

PAS-palveluilla tarkoitetaan kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettuja palveluita yhdessä. PAS-palvelut ovat jatkuvasti kehittyviä ja niiden kehittämistä jatketaan läheisessä yhteistyössä palveluita hyödyntävien organisaatioiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa merkittävimmät digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville ja että niiden pitkäaikainen hyödyntäminen on mahdollista. Vastaavasti tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu Fairdata PAS-palvelu varmistaa digitaalisten, tutkimukseen liittyvien aineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden. Molemmat palvelut käyttävät samaa PAS-ratkaisua, joka keskittyy PAS-palveluiden yhteisiin toiminnallisuuksiin, joita liittyy erityisesti aineistojen bittitason säilytykseen.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa aloitettiin kulttuuriperintöaineistojen säilyttäminen 2015 ja Fairdata PAS-palvelussa loppuvuodesta 2019. Fairdata PAS-palvelua käyttävät organisaatiot voivat hyödyntää myös laajemmin Fairdata-palvelukokonaisuutta, mukaan lukien paketointipalvelu ja hallintaliittymä.

Vuoden 2021 keskeiset tulokset

Säilytettävän aineiston määrä kasvoi vuoden 2021 aikana merkittävästi uusien organisaatioiden liittyessä PAS-palvelun hyödyntäjiin ja pidempään palvelua hyödyntäneiden organisaatioiden jatkaessa aineistojen siirtoja. Vuoden 2021 aikana säilytyksessä olevien aineistojen määrä ylitti 1,6 petatavun, vuosittaisen kasvun ollessa noin 583 teratavua, joka on suurin vuosittainen kasvu PAS-palveluiden historiassa. Säilytyspakettien määrä ylitti 2 000 000 vuoden 2021 aikana.

Keväällä 2021 julkaistiin ”loogisen tason säilyttämisen vaatimusmäärittely”. Vaatimusmäärittelyssä esitetään PAS-palveluita hyödyntävien organisaatioiden tämän hetken käsitys tarpeista loogisen säilyttämisen palveluille osana kansallisia PAS-palveluita. Dokumentti tuotettiin osana PAS-yhteistyöryhmän työskentelyä. Dokumentin tavoitteena on tunnistaa loogiseen säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, kuvata niihin liittyvät tehtävät ja velvollisuudet niin PAS-palveluille kuin hyödyntäville organisaatiolle.

Vuoden 2021 jatkuneet poikkeukselliset ajat ja korona-pandemia vaikuttivat myös PAS-palveluiden toimintaan. Sekä hyödyntävien organisaatioiden kanssa työskenneltäessä, että PAS-palveluiden tuotanto- ja kehitystehtävissä käytettiin mahdollisimman laajasti etätyöskentelyä. Näin ollen esimerkiksi organisaatioille suunnattuja käytännönläheisiä koulutuksia ei voitu pitää, mutta muutamia työpajoja kuitenkin järjestettiin etänä. Poikkeusolosuhteilla oli loppujen lopuksi vain vähän vaikutuksia PAS-palveluiden laatuun, minkä osoittavat sekä säilytettävän aineistomäärän kasvu että hyödyntävien organisaatioiden tyytyväisyys palveluun kokonaisuutena.

PAS-yhteistyöryhmälle ja muille sidosryhmille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta 2021. Tyytyväisyys PAS-palveluihin oli varsin positiivista (ka. 5,5/6). Lisäksi organisaatiot olivat erityisen tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun ja neuvontaan kokonaisuutena (ks. 5,0/6).

Vuonna 2021 PAS-ratkaisussa toteutettiin tallennuskapasiteetin laajentaminen 1,8 petatavulla, joka nosti tallennuskapasiteetin 3,6 petatavuun.

Katso koko raportti vuodelta 2021.

PAS-palveluiden laaturaportti vuodelta 2020 on julkaistu

PAS-palveluiden vuosi 2019 ja laaturaportti

 

 

Tags: , , ,