Juha Henriksson on aloittanut osa-aikaisesti Time Machinen RFC Editorin tehtävässä. RFC (Request for Comments) on prosessi, jossa luodaan Time Machine -hankkeen yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. RFC Editorin tehtävä tarjoaa suoran väylän päästä vaikuttamaan siihen, millainen kokonaisuus Time Machinesta muodostuu. Se myös antaa entistä paremmat mahdollisuudet saada Suomelle tärkeitä asioita Time Machine -kokonaisuuteen. RFC Editor on osa Time Machinen toimivaa johtoa.

Time Machine on Euroopan ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisen kunnianhimoinen ja laaja hanke, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja, joilla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettävät kulttuuriperintöaineistot voidaan saattaa laajassa mitassa digitaaliseen muotoon. Digitoituja aineistoja voidaan tutkia ja visualisoida uusilla tavoilla esimerkiksi tekstin- ja hahmontunnistusta sekä 3D-mallinnusta hyödyntäen.

Tällä hetkellä Suomessa on jo 40 TMO-jäsentä. Juha Henriksson toimii Suomen toisena Time Machine -lähettiläänä. Hänen laajaan selvitystyöhönsä perustuvat raporttinsa ”Time Machine Suomessa” ja ”Time Machine in Finland” on julkaistu Musiikkiarkisto Open Access -sivuilla.
Jos haluat osallistua Time Machinen rakentamiseen RFC-dokumenttien kirjoittajana tai arvioijana, voit olla suoraan yhteydessä Juha Henrikssoniin: juha.henriksson (at) timemachine.eu.
EDIT 3.3.2022. Katso Juhan haastattelu Time Machine -sivustolla.

 

Tags: , , ,