Kansalliskirjasto on liittynyt eurooppalaisten kulttuuriperintö-, tiede- ja teknologiaorganisaatioiden yhteisen Time Machine -verkoston täysjäseneksi. Time Machine pyrkii saavuttamaan kulttuuriperinnön tallentamisen ja käyttöönsaattamisen digitaalisen vallankumouksen uudenlaisilla tekoälypohjaisilla teknologioilla. Verkosto kehittää ratkaisuja esimerkiksi kulttuuriperintöaineistojen digitointiin ja pitkäaikaissäilyttämiseen ja etsii uudenlaisia tapoja kokea ja tutkia menneisyyden aineistoja.

“Time Machine tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden innovoida uudenlaisia kulttuuriperintöpalveluita yhdessä laajan kansainvälisen verkoston kanssa. Täysjäsenyyden myötä Kansalliskirjasto on kehityksen ytimessä muovaamassa uudenlaista käsitystä eurooppalaisen kulttuuriperinnön merkityksestä modernille yhteiskunnalle,” iloitsee kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen Kansalliskirjastosta.

Time Machine on menestynyt erinomaisesti Euroopan komission uusien teknologioiden FET Flagship -hankehauissa, ja se neuvottelee parhaillaan mahdollisuuksista koko Euroopan laajuiselle TM-hankkeelle.

Suomessa on jo yli 30 Time Machine -organisaatiota, joista täysjäseniä ovat ennestään olleet Kansallisarkisto ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

“Täysjäsenyyden kautta Kansalliskirjasto pääsee nyt automaattisesti mukaan yhteiseen Euroopan laajuiseen Time Machine -hankkeeseen sellaisen toteutuessa. Täysjäsenillä on myös perusjäseniä paremmat mahdollisuudet tulla kutsutuksi mukaan erilaisiin pienempiin osahankkeisiin.
Täysjäsenyyden kautta saamme myös Time Machinen piirissä kehitettävät työkalut ja teknologiat sekä esimerkiksi eurooppalaisia yhteisprojekteja varten luodut projektikonsultointipalvelut”, kertoo Mikko Lappalainen.

Time Machinen visioon voi tutustua tarkemmin verkoston verkkosivustolla.
Lue lisää Digime-sivuston artikkeleista:
https://www.digime.fi/2020/03/05/juha-henrikssonista-time-machine-lahettilas/
https://www.digime.fi/2019/08/02/time-machine/

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen
[email protected]

 

Tags: , , , , , ,