Musiikkiarkiston johtaja Juha Henriksson on nimitetty Suomen Time Machine -lähettilääksi. Toisena Suomen lähettiläänä jatkaa kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta Kansallisarkistosta. TM-lähettilään tehtävänä on esimerkiksi hankkeesta viestiminen, uusien jäsenorganisaatioiden opastus jäsenyyteen sekä tapaamiset hankkeen kannalta oleellisten sidosryhmien kanssa kansallisella tasolla.

Time Machine (timemachine.eu) on Euroopan ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisen kunnianhimoinen ja laaja hanke, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja, joilla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettävät kulttuuriperintöaineistot voidaan saattaa laajassa mitassa digitaaliseen muotoon. Digitoituja aineistoja voidaan tutkia ja visualisoida uusilla tavoilla esimerkiksi tekstin- ja hahmontunnistusta sekä 3D-mallinnusta hyödyntäen.

 

Time Machine -organisaatio kasvaa

Time Machine -organisaatio (TMO) on kasvanut vauhdilla, sillä jäseneksi on ehtinyt liittyä jo yli 600 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuolelta. Mukana on runsaasti kulttuuriperintöorganisaatioita sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, mutta myös esimerkiksi IT-alan yrityksiä. Uutena mahdollisuutena on avattu henkilöjäsenyys eli nyt myös yksittäiset tutkijat, opettajat ja kulttuuriperintöalan ammattilaiset voivat liittyä jäseneksi.

TMO:ssa on jäseninä myös alan yhdistyksiä ja yhteisöjä. Siten TMO:ssa on mukana suoraan tai välillisesti jo yli 14 000 organisaatiota sekä yli 100 000 ammattilaista. Kyseessä on siis erittäin laaja verkosto, jonka kautta voi avautua uusia mahdollisuuksia löytää rahoitusta esimerkiksi paikallisille hankkeille. Samoin yhteistyön kautta voidaan luoda uusia työkaluja muun muassa digitoimiseen sekä digitaalisen kulttuuriperinnön visualisoimiseen, linkittämiseen ja käyttöön saattamiseen.

 

Suomesta paljon uusia jäseniä

Suomesta Time Machine -organisaatioon on liittynyt jo 26 organisaatiota tai yhteisöä: Aalto-yliopisto, Agricola – Suomen humanistiverkko, Arkistoyhdistys ry, Citynomadi Oy, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Elinkeinoelämän keskusarkisto, Fabula Productions Oy, Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin yliopisto (HELDIG), Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kansallismuseo, Kansan Arkisto, Lingsoft Group Inc., Mikael Agricola -seura, Musiikkiarkisto, Open Knowledge Finland, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Suomen Museoliitto, Svenska Litteratursällskapet, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Yleisradio.

 

Lisätietoa Time Machinesta:

https://timemachine.eu/

https://www.youtube.com/watch?v=UlvTARiC5fM

https://www.youtube.com/watch?v=ULZ2Cggc-l8

https://www.arte.tv/en/videos/084799-001-A/europe-time-machine-1-5/

 

Suomen Time Machine lähettiläät:

Tomi Ahoranta

Kansallisarkisto

tomi.ahoranta@arkisto.fi

029 533 7004

 

Juha Henriksson

Musiikkiarkisto

juha@musiikkiarkisto.fi

045 249 5680

 

 

Tags: , , , ,