Ladataan Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

 
  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus

Saavutettavista digitaalisista palveluista hyötyvät kaikki käyttäjät. Syksyllä 2018 astuu voimaan kansallinen lainsäädäntö, joka edellyttää mm. viranomaisia ja julkisia toimijoita tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Museoliitto toteuttaa koulutuspäivän, jossa avataan lain sisältöä ja vaikutuksia museoiden näkökulmasta.

Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan joulukuussa 2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.

Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että jäsenvaltioiden kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset saatetaan direktiivin mukaisiksi syyskuussa 2018. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ehdotetaan astuvan voimaan 1.9.2018.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat muun muassa seuraavia tahoja:

  • valtion viranomaiset ja liikelaitokset
  • kunnalliset viranomaiset
  • julkisoikeudelliset yhdistykset
  • kolmannen sektorin organisaatiot, jotka saavat julkista tukea verkkosivujen tuottamiseen – vaatimukset eivät koske järjestöjen saamaa ns. yleisavustusta

Lisätietoja valtionvarainministeriön sivuilta.

Ohjelmaan tästä.

Järjestäjä

Museoliitto

Tapahtumapaikka

Alvar-auditorio, Kulttuuritalo
Sturenkatu 4
Helsinki,
+ Google Map