Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa käytäntö käyttöoikeuden pyytämiseksi PAS-palvelusta on muuttunut. Uudessa mallissa on otettu käyttöön lomake, jolla voi pyytää käyttöoikeutta PAS-palveluun. Lomakkeella voi pyytää joko kapasiteettia uudelle aineistolle tai olemassa olevan kapasiteetin lisäämistä. Lomakkeen tiedot välitetään opetus- ja kulttuuriministeriöllle käsiteltäväksi. Uusi käytäntö yhtenäistää mallia Fairdata PAS-palvelun kanssa, jossa vastaavankaltainen lomake on ollut käytössä jo useamman vuoden. Lomake löytyy osoitteesta: https://digitalpreservation.fi/ch_preservation_request
 

Tags: , ,