PAS-palvelut on julkaissut laaturaportin vuodelta 2023. Raportissa kuvataan PAS-palveluiden tuottamisen merkittävimmät kohokohdat, PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot ja erityisesti PAS-palveluiden ylläpito vuoden 2023 aikana, jonka päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus,
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Raportti sisältää muun muassa aineistokertymän vuodelta 2023, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta, säilytyksessä olevaan aineistoon vuoden aikana kohdistuneet laatupoikkeamat ja ohjelmistokehityksen uudet ominaisuudet.

Yleistä

PAS-palveluilla tarkoitetaan kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettuja palveluita yhdessä. PAS-palveluiden kehitys on jatkuvaa ja tapahtuu läheisessä yhteistyössä hyödyntävien organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa merkittävimmät digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville ja että niiden pitkäaikainen hyödyntäminen on mahdollista. Vastaavasti tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu Fairdata PAS-palvelu varmistaa digitaalisten tutkimusaineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden. Molemmat palvelut käyttävät yhteistä PAS-ratkaisua aineistojen bittitason säilyttämiseen.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa aloitettiin kulttuuriperintöaineistojen säilyttäminen vuonna 2015 ja Fairdata PAS-palvelussa loppuvuodesta 2019. Fairdata PAS-palvelua käyttävät organisaatiot voivat aineistojen valmisteluun ja säilytykseen siirtoon hyödyntää myös laajemmin Fairdata-palvelukokonaisuutta, mukaan lukien paketointipalvelua ja hallintaliittymää.

Katso koko PAS-palveluiden laaturaportti 2023 täältä.

 

Tags: , , , , ,