Yksityisarkistojen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Musiikkiarkiston johtaja Juha Henriksson on valittu vuosiksi 2024–2026 Europeana Network Associationin (ENA) Members Counciliin. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden ja Europeanan välistä yhteistyötä.

ENA on digitaalisen kulttuuriperinnön parissa työskentelevien asiantuntijoiden yhteisö. Jäsenistöä yhdistää yhteinen tavoite laajentaa ja parantaa Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuutta. Members Council päättää yhteisön toiminnan painopistealueista, ohjaa sen toimintaa sekä pyrkii edistämään Europeanan strategisia tavoitteita.

Europeana on verkkopalvelu, joka tarjoaa harrastajille, ammattilaisille, opettajille ja tutkijoille digitaalisen pääsyn Euroopan kulttuuriperintöaineistoon. Tällä hetkellä Europeanassa on jo 31 miljoonaa kuvaa, 24 miljoonaa asiakirjaa ja noin miljoona video- tai äänitallennetta.

Europeana ei kuitenkaan ole pelkästään verkkopalvelu, sillä sen lukuisissa eri työryhmissä kehitetään asiantuntemusta, työkaluja ja toimintatapoja kulttuuriperinnön digitalisaatioon sekä edistetään kulttuuriperinnön vaikuttavuutta ja käyttöä koulutuksessa, tutkimuksessa, luovassa toiminnassa ja virkistyksessä. Esimerkiksi Europeana Impact Playbook on työkalu, jota kehitetään kulttuuriperintöorganisaatioiden vaikuttavuuden kehittämiseen ja arvioimiseen.

Lisätietoa ja yhteydenotot: Juha Henriksson, juha(at)musiikkiarkisto.fi

 

Tags: ,