Kansallisesti keskitetyt PAS-palvelut tarjoavat avointa ja kustannustehokasta digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisille kulttuuriperintöorganisaatioille sekä korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. PAS-palveluissa organisaatioiden aineistot säilyvät eheinä, autenttisina ja käyttökelpoisina. Pitkäaikaissäilytys on aktiivista toimintaa, josta PAS-palvelun hyödyntäminen vapauttaa organisaation keskittymään ydintehtäviinsä.

Kansallisten digitaalisten pitkäaikaissäilytyspalveluiden (PAS-palvelut) kokonaisarkkitehtuurin uusi versio on julkaistu. Arkkitehtuurin tavoitteena on:

  • tunnistaa PAS-palveluita ohjaavat strategiset linjaukset
  • kuvata PAS-palveluiden hyödyntäville organisaatioille tarjoamat palvelut
  • kuvata PAS-palveluiden toimintaa ohjaavat tekijät
  • tukea PAS-palveluiden kehittämistä
  • auttaa hyödyntävien organisaatioiden tarpeiden sekä PAS-palveluiden tavoitteiden ja tuottamisen yhteensovittamisessa

Arkkitehtuuri päivittää ja tarkentaa kulttuuriperintösektorin Kansallisen Digitaalisen Kirjaston (KDK) kokonaisarkkitehtuuria ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuria pitkäaikaissäilyttämisen osalta.

Digitalisaation edetessä opetus- ja kulttuuriministeriön omistamat PAS-palvelut ovat yksi tiedon hyödyntämisen ja avaamisen mahdollistajista kansallisen tietopolitiikan mukaisesti. Digitaalinen kulttuuriperintö ja avoin tiede jatkavat digitaalisesti ihmiskunnan muistia ja laajentavat digitaalisen sivistyksen perustaa. Ne kietoutuvat sekä kansallisiin että eurooppalaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

Tags: , , , , , , , ,