Kirjastojen kuvailun asiantuntijaryhmät haluavat nostaa kuvailutyön ja metatiedon merkityksen paremmin esiin. Keväällä laadittu Kuvailun laatusuositus 2023 -julkaisu esittelee kuvailutyön ja kuvailukoulutuksen nykytilaa kirjastoissa ja asettaa tavoitteita tulevaisuuden kuvailutyölle, jossa automaatio toimii kuvailutyössä asiantuntijan apuna.

Kuvailulla tarkoitetaan aineistoa kuvaavien metatietojen tuottamista. Metatieto toimii välittäjänä asiakkaan, aineiston ja tietojärjestelmien välillä: kun metatieto on laadukasta, löytää tiedon hakija helpommin etsimänsä, esimerkiksi kirjaston käyttäjä etsimänsä kirjan. Laadukkaan metatiedon tuottaa asiantunteva kuvailun ammattilainen, joka tuntee järjestelmät sekä kuvailustandardit.

Vaikka suuri osa kirjasto-, arkisto- ja museoalan organisaatioiden tiedonhakujärjestelmistä käsittelee metatietoa ja juuri metatieto tekee aineistot löydettäviksi, ei metatiedon tärkeyttä ja roolia edelleenkään ymmärretä riittävästi. Jatkossa pyritään yhteistyössä alan korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kirjastojen kanssa varmistamaan riittävä kuvailukoulutus ja kuvailijoiden jatkuva oppiminen Suomessa.

Näihin näkökulmiin pureutuva, kuvailun nykytilaa ja tavoitteita käsittelevä Kuvailun laatusuositus 2023 on luettavissa Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriassa.

Lisätietoja

Kuvailun laatusuosituksia käsiteltiin myös toukokuussa 2023 järjestetyssä Kuvailun tiedotuspäivässä. Tilaisuuden esitykset ja linkki tallenteeseen löytyvät ohjelmasivulta.
Lisätietoja kirjastojen kuvailun asiantuntijaryhmistä Kuvailuyhteistyön asiakaswikissä.

Yhteyshenkilöt:

Nina Hyvönen, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto, nina.hyvonen(at)helsinki.fi

Marja-Liisa Seppälä, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto, marja-liisa.seppala(at)helsinki.fi
 

Tags: , , , , ,