Digitaalisen kulttuuriperinnön pyöreä pöytä (DKPP) on vuonna 2021 toimintansa aloittanut yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään kulttuuriperintösektorin strategisen ja linjaavan tason yhteistyötä. DKPP perusti kyvykkyys-alaryhmän selvittämään digitaalisuuteen liittyvien kyvykkyyksien tämän hetkistä tilaa Suomessa ja ehdottamaan tarvittavia toimenpiteitä

Nyt valmistunut raportti pohjautuu kesällä 2022 avoinna olleeseen kyselyyn, johon tuli yhteensä 43 vastausta. Vastaajista valtaosa oli museoista ja kirjastoista. Kyselyn tulosten perusteella kulttuuriperintöorganisaatioissa on varauduttu digitalisaatioon hyvin ja siihen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä on huomioitu ainakin strategioissa. Käytännön tasolla monessa paikassa on vielä parannettavaa, mutta yhteinen halua kehittämiseen ja yhteistyöhön on hyvä lähtökohta kehittämiseen.

Raportin lopussa on suosituksia digitoinnin koordinoinnista, syntysähköisten aineistojen tallennuksesta, digitaalisesta pitkäaikaissäilytyksestä ja tekoälyn hyödyntämisestä sekä näihin kaikkiin liittyvän yhteistyön ja aktiivisen osallistuminen lisäämisestä.

Digitaalisen kulttuuriperinnön kyvykkyydet – raportti vuoden 2022 kyselyn tuloksista.
Digitaalisen kulttuuriperinnön pyöreä pöytä -sivusto

 

Tags: , , , ,