Finto-palvelun vuosi 2021

Finto-palvelu kehittää tietoaineistojen kuvailussa hyödynnettävää kansallista ontologia- ja sanastoinfrastruktuuria, sekä ontologioiden hyödyntämisen mahdollistavia ohjelmistoja. Vuonna 2021 Finton ontologioiden ja sanastojen käyttö oli laajaa niin KAM-sektorilla kuin julkishallinnon organisaatioissa. Finton kehittämien työkalujen käyttöönotot lisääntyivät Suomessa ja maailmalla.

Ontologioiden julkaisu- ja käyttöalusta Finto.fi:ssä oli vuonna 2021 noin 780 000 käyntiä ja 1,9 miljoonaa sivukatselua. Finto.fi:n rajapintoihin kohdistettiin noin 19 miljoonaa kyselyä. Finto.fi:n sanastoissa ja ontologioissa oli vuoden lopussa yhteensä noin 740 000 omalla tunnisteella varustettua käsitettä.

Finto.fi:n sanastoja ja ontologioita käytettiin ahkerasti

Finto.fi:ssä on julkaistu jo lähes 50 avointa, linkitettyyn dataan pohjautuvaa sanastoa ja ontologiaa. Vuoden 2021 käytetyimmät sanastot olivat:

  1. YSO – Yleinen suomalainen ontologia
  2. MeSH / FinMeSH  – lääketieteellinen asiasanasto
  3. YKL – Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä
  4. KOKO-ontologia
  5. YSA – Yleinen suomalainen asiasanasto (sanaston ylläpito lakkautettu vuonna 2019)
  6. KAUNO – fiktiivisen aineiston ontologia
  7. Kassu – Kasvien suomenkieliset nimet
  8. SLM – Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto
  9. YSO-paikat
  10. Metatietosanasto

Laajasti erilaisten tietoaineistojen kuvailussa niin KAM-sektorilla kuin julkishallinnossakin hyödynnetty Yleinen suomalainen ontologia YSO oli Finto.fi:n käytetyin sanasto. YSOa kehitettiin vuonna 2021 aktiivisesti monikielisen käsitteistön näkökulmasta ja sitä rikastettiin muun muassa linkityksillä Wikidataan. Vuonna 2022 aloitetaan pohjoissaamenkielisten termien lisääminen YSOn käsitteille osana Kordelinin säätiön rahoittamaa kulttuurihanketta.

YSO-paikat-sanasto nousi vuonna 2021 ensimmäistä kertaa Finto.fi:n käytetyimpien sanastojen Top-10:een. YSO-paikkojen käsitteille lisättiin koordinaattitiedot ja YSO-paikkojen selailunäkymään lisättiin karttaikkuna. Sijaintitiedot mahdollistavat uudenlaisia paikkaan perustuvia tiedon löytämisen mahdollisuuksia esimerkiksi Finnan kaltaisille järjestelmille.

YSO-paikat

Vuoden 2022 suunnitelmissa on ainakin uuden, Lajitietokeskuksen dataan perustuvan sanaston, sekä ajan ilmauksia sisältävän “aikaontologian” julkaisu Finto.fi:ssä. Pysykää siis kuulolla!

Kehityssuunnitelmia vuodelle 2022

Finto-palvelussa kehitettävä Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmos sai vuoden 2021 aikana jälleen uusia kansainvälisiä käyttäjiä. Tutkimuksen datapalveluihin keskittynyt Yhdistyneiden kuningaskuntien kansallinen UK Data Service julkaisi oman yhteiskuntatieteisiin keskittyvät HASSET-sanastonsa Skosmoksella. Myös Norjan ja Latvian Kansalliskirjastot julkaisivat vuoden aikana omat Skosmos-sanastopalvelunsa. Aiemmin oman Skosmoksen ovat ottaneet käyttöönsä muiden muassa UNESCO ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO. Lisätietoa Skosmos-ohjelmistosta ja sen käyttäjistä löydät täältä: https://www.kiwi.fi/display/Finto/Skosmos-ohjelmisto.

Finto-palvelun vuosi 2022 on käynnistynyt vauhdikkaasti. Olemassa olevia palveluita kehitetään vastamaan entistä paremmin käyttäjien tarpeita, ja uuttakin on suunnitteilla! Vuoden 2022 toimintasuunnitelman löydät Finto-palvelun asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/display/Finto/Toimintasuunnitelmat.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto, puh. 050 317 5502, mikko.lappalainen(at)helsinki.fi

 

Tags: , , , , , ,