Euroopan komissio on julkaissut suosituksen yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnön data-avaruudesta (A common European data space for cultural heritage). Tavoitteena on nopeuttaa kulttuuriperinnön digitalisointia.

Tavoitteet

Komissio suosittelee jäsenvaltioita nopeuttamaan kulttuuriperinnön digitointia tulevia sukupolvia varten. Tavoitteena on suojella ja säilyttää vaarassa olevia kohteita ja tehostaa digitaalisen kulttuuriperinnön käyttöä esimerkiksi koulutuksessa, kestävässä matkailussa ja kulttuurin luovilla aloilla.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita digitoimaan vuoteen 2030 mennessä kaikki kulttuuriperintökohteet, jotka ovat rappeutumisvaarassa sekä puolet turistien suosimista kohteista.

Tämä suositus edistää Euroopan digitaalisen vuosikymmenen vision tavoitteiden saavuttamista edistämällä turvallista ja kestävää digitaalista infrastruktuuria, digitaalisia taitoja ja teknologian käyttöönottoa yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä.

Mikä data-avaruus?

Europeana, eurooppalainen digitaalinen kulttuurialusta, tulee olemaan perusta kulttuuriperinnön yhteisen data-avaruuden rakentamiselle. Sen avulla museot, galleriat, kirjastot ja arkistot ympäri Eurooppaa voivat jakaa ja mahdollistaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen, kuten historiallisten paikkojen 3D-mallien ja korkealaatuisten, digitoitujen maalausten, uudelleenkäytön.

Miten toteutusta seurataan?

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden välein toimista, joita ne ovat toteuttaneet suosituksen johdosta. Vastikään muodostettu yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintödata-avaruutta käsittelevä komission asiantuntijaryhmä seuraa suosituksen toimeenpanon edistymistä. Sen jäseniksi on nimitetty edustajat kaikista jäsenvaltioista.

Taustaa

Edellinen suositus kulttuuriaineiston digitoinnista ja verkkosaatavuudesta on vuodelta 2011 (2011/711/EU).

Luettavaa

Suositus liitteinen on julkaistu: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-common-european-data-space-cultural-heritage

 

Tags: , , , , ,