Mikä RDA on?

RDA (Resource Description and Access) luo perustan tietoaineistojen kuvailulle, tiedonhaulle ja kirjaston toiminnalle. RDA on kirjastojen metatietojen tuotantoa eli kuvailua ohjaava kansainvälinen kuvailustandardi.

RDA määrittelee

  • mitä kohteita valitaan kuvailtavaksi
  • mitä elementtejä käyttäen kohde kuvaillaan
  • mitä tiedonhaun osa-aluetta (löytämistä, identifiointia, valintaa, käyttöön saamista tai kartoittamista) kukin elementti tukee.

RDA-tuoteperhe koostuu

  • kuvailusäännöistä ja muista kuvailua tukevista ohjeistuksista, jotka sijaitsevat RDA Toolkit -palvelussa (alkuperäinen RDA Toolkit ja uudistunut RDA Toolkit)
  • konekielisestä sanastosta ja mäppäyksistä sekä muista linkitetyn datan tuotantoa tukevista määrityksistä, jotka sijaitsevat RDA Registry -palvelussa.

RDA:ta voidaan soveltaa joihinkin kuvailukohteisiin (mm. toimijoiden, paikkojen ja ajanjaksojen kuvailuun) myös museoissa ja arkistoissa.

Uusi verkkosivusto RDA-kuvailustandardille

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu on julkaissut RDA-kuvailustandardiin keskittyvän uuden verkkosivuston. Kuvailusääntöpalvelun omalla verkkosivustolla ovat jatkossakin muut palvelun vastuulla olevat asiat, mm. kansainvälisten kuvailusääntöjen suomenkieliset käännökset, linjaukset ja lisäohjeistukset. RDA-verkkosivuston julkaisu tukee valmistautumista uudistuneen RDA:n koulutuksiin, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Uudistuneen RDA Toolkitin suomenkielisen version virallinen julkaisu siirtyy vuoden 2022 kevääseen RDA Toolkitin palvelimen migraation vuoksi. Myös RDA Registryn uusin versio odottaa järjestelmän päivittämistä.

Kevään 2022 julkaisu tulee sisältämään kaiken kattavan suomenkielisen sääntötekstin, keskeiset suomalaiset linjaukset sekä muita ohjedokumentteja, mm. uudelleen määritellyt kuvailutasot. Uudistunut RDA sisältää määrityksiä ja tavoitteita ns. linkitetyn datan tuotantoon siirtymiseksi.

Kuvailusääntöpalvelun verkkosivustolta löytyvät muistiinpanot vuoden 2021 metatietoaiheisista kansainvälisistä konferensseista ja kokouksista, mm. IFLAn, EURIGin ja Euroopan BIBRAME -verkoston tilaisuuksista.

RDA-verkkosivusto
Kuvailusääntöpalvelun verkkosivusto
Kuvailusääntöjen palveluosoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

 

Tags: , , , , ,