Kansalliskirjaston 2020-luvun kuvailupolitiikan päämääränä on tukea tietoaineistojen kuvailutietojen ja tietosisältöjen tehokkaampaa hyödyntämistä. Kuvailupolitiikan neljä teemaa korostavat kuvailutietojen laatua, kuvailuyhteistyön lisäämistä, tuotantovälineiden uudistamista ja kuvailun tärkeyden esiin nostoa kansallisesti.

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021–2030 keskittyy yhteentoimivuuden tukemiseen kansainvälisessä kuvailun rakennemuutoksessa. Kuvailupolitiikka konkretisoi metatietovision linjauksia, joiden keskeisenä sanomana on älykkäiden välineiden hyödyntäminen kuvailutietojen rikastamiseen tiedonhakua varten. Kuvailupolitiikka ohjaa kuvailun kehittämistä verkostomaisessa yhteistyössä kirjastojen ja laajemmin koko kulttuuriperintösektorin kanssa. Tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen kertoi kuvailupolitiikasta ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi (pptx) Missä mennään -webinaarissa 14.9.2021.

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021–2030
Kansalliskirjaston metatietovisio
Lisätietoa kuvailun rakenteellisesta muutoksesta Kansalliskirjaston verkkosivuilla.
Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021–2030 Missä mennään -webinaarissa 14.9.2021: tallenne Kansalliskirjaston Youtube-kanavalla. (Esitys alkaa kohdasta 00:15:15)

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
marja-liisa.seppala (at) helsinki.fi

 

Tags: , , ,