Nykytaiteen museo Kiasman mediataiteen pitkäaikaissäilytyksen ongelmat on ratkaistu suurimmaksi osaksi audio- ja videoteosten osalta CSC:n Kulttuuriperintö PAS -palvelussa, mutta palvelun ulkopuolelle jää kuitenkin joitakin teoksia, joille ei ole vielä pitkäaikaissäilytyksen ratkaisua.

Taidetta, joka ei päädy CSC:n palvelimille, voivat olla esimerkiksi ohjelmistopohjaisiset taideteokset, verkkoteokset tai interaktiiviset teokset. Mediataiteen teoksille on ominaista se, että ne ovat teoksina olemassa vain installoituina ja siten ne eroavat tässä suhteessa merkittävästi perinteisestä taiteesta. Esimerkiksi taulut, veistokset, valokuvat ja grafiikan teokset ovat aina taideteoksina olemassa ja tunnistettavissa, vaikka ne eivät olisikaan esillä yleisölle. Tämän vuoksi mediataiteen pitkäaikaissäilyttäminen vaatii säilyttämiseltä erilaisia toimenpiteitä kuin perinteinen taide.

Lue lisää:  https://www.digitalpreservation.fi/2021-mediataiteen-teosten-sailyttamisesta-osa-1

 

Tags: , ,