Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyötä ja yhteisten palvelujen toteutusta tukeva standardisalkku laadittiin alun perin osana vuonna 2017 päättyneen Kansallisen digitaalisen kirjaston eli KDK-hankkeen kokonaisarkkitehtuuria. KDK-hankkeen päätyttyä standardisalkun ylläpidosta vastaa Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden (Digime) tietoarkkitehtuuriryhmä.

Tässä standardisalkussa määritellään KAM-sektorin yhteisessä Finna-hakuliittymässä ja pitkäaikaissäilytyksen Kulttuuriaineisto-PAS-palvelussa sekä muissa yhteisissä järjestelmissä kuten Finto-ontologiapalvelussa sovellettavia standardeja. PAS-palvelun ja Finnan osalta salkku täydentää niiden omia määrityksiä.

Linjaukset koskevat myös kirjastojen, arkistojen ja museoiden omia tuotantojärjestelmiä siltä osin kuin niiden on oltava yhteismitallisia yhteisten järjestelmien kanssa. Yhteisen standardisalkun lisäksi sektoreilla voi olla omia standardisalkkuja ja muita ohjaavia dokumentteja kuten tietoarkkitehtuureja.

Standardisoinnin tavoitteena on varmistaa KAM-sektorin yhteisen järjestelmäkokonaisuuden toimivuus, joka edellyttää esimerkiksi eri organisaatioiden tallentaman metatiedon riittävää semanttista yhteismitallisuutta sekä yhteisiä ohjelmistorajapintoja. Lisäksi standardoinnilla pyritään takaamaan se, että palvelut kyetään aikanaan siirtämään uusiin laitteisto- ja ohjelmistoympäristöihin mahdollisimman vaivattomasti. Tämä on tärkeää ennen muuta PAS-palvelulle.

Tutustu Digime-standardisalkkuun täällä.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,