Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia museoiden digitalisiin palveluihin ja hankkeisiin, digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen sekä yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille yhteensä 3 169 800 euroa.

Museoiden digitalisaatiohankkeisiin myönnettiin 17 hakijalle yhteensä 520 500 euroa. Hankkeissa parannetaan museoiden tietovarantojen käytettävyyttä ja yhteentoimivuutta sekä kehitetään museoiden yleisösuhdetta digitaalisten palveluiden avulla.

Avustuksilla tuetaan Museopoliittisen ohjelman digitalisaatiota koskevan kehittämisalueen toimenpiteiden toteuttamista. Museoiden digitalisaatiohankkeita koskevia hakemuksia saapui 56 kappaletta, joiden hakusumma oli yhteensä 2 426 038 euroa.

Suurimmat avustetut hankkeet olivat suunnattu laajasti museokentälle tai sisälsivät museoiden yhteistyötä. Näitä olivat Yhteinen perintö Oy:n Digimuseo-palvelun kehittäminen (80 500 euroa), Varkauden kaupungin yhteiskehittämishanke (53 00 euroa) sekä Metropolia ammattikorkeakoulun mediataiteen konservoinnin kehitys-, kartoitus- ja tiedotushanke (48 000 euroa).

Pienemmillä summilla tuettiin museokokoelmien digitointia ja julkaisua Finna-palvelussa. Avustuksilla tuettavissa hankkeissa aineistojen käyttöoikeudet on ilmaistava metatiedoissa joko Creative Commons -lisensseillä tai RightsStatements-käyttöoikeuskuvauksilla.

Suurimmat avustukset myönnettiin Kansalliskirjastolle yleisten kirjastojen palveluihin sekä Finnan kehittämiseen yleisille kirjastoille (963 000 euroa) ja Finna-palvelun tuottamiselle ja kehittämiselle vuonna 2021 kulttuurin toimialan organisaatioille (588 000 euroa) sekä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:lle yhteensä 750 000 euroa Kulttuuriperintö-PAS-palvelun ja PAS-ratkaisun tuottamiselle ja kehittämiselle kulttuurin toimialan organisaatioille.

Lisätietoja avustuksesta sekä myönnetyt avustukset https://minedu.fi/-/digitaalisen-kulttuuriperinnon-saatavuus-ja-sailyttaminen 

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, OKM, p. 02953 30336

Muualla verkossa

 

Tags: , , , , , , , , , ,